OTA YHTEYTTÄ

12.07.2017

Kojalta tutkimusartikkeli Heat Transfer Engineering -julkaisuun

Lämmönsiirtoteknologian tutkiminen on merkittävä osa Kojan tuotekehitystä. Kojan tuotekehitysinsinööri ja tohtorikoulutettava Turo Välikangas on tarkastellut tutkimusartikkelissaan yhdistettyä lämmönsiirtoa putkilamellilämmönsiirtimen simuloinnissa. Välikangas esitteli artikkelinsa ICCHMT-konferenssissa Krakovassa toukokuussa 2016. Esitelmän pohjalta artikkeli on valittu kansainvälisen Heat Transfer Engineering -julkaisun erikoisnumeroon. Julkaisu ilmestyy helmi-maaliskuussa 2018.

Tutkimuksellaan Välikangas keskittyi todistamaan yhdistetyn lämmönsiirron tärkeyden putkilamellilämmönsiirtimen simuloinnissa.

– Tähän asti ilmapuolen konvektio on ratkaistu käyttämällä reunaehtona vakiolämpötilaa lamellin pinnalla, minkä jälkeen vastausta on korjattu ripahyötysuhteen avulla. Kyseinen laskentatapa ei varsinaisesti kerro lämmönsiirtimen geometristen muutosten laadusta, sillä ripahyötysuhde ei ota kantaa lamellin muotoon. Sen sijaan yhdistetyn lämmönsiirron avulla voidaan pureutua simuloinnin aikana tapahtuvien geometristen muutosten laatuun, kuvailee Välikangas. Tutustu tarkemmin Välikankaan tutkimusartikkeliin »

Välikankaan tutkimustuloksia tullaan hyödyntämään Kojan omassa tuotekehityksessä.

Turo Välikangas Kojalle valmistuvassa tuotekehitys- ja testauskeskuksessa. Keskus on valmis vuoden 2017 loppuun mennessä.

Välikangas OpenFOAM® -konferenssissa

Kevään Välikangas toimi vierailevana tutkijana Aalborgin yliopiston Energy Technology -laitoksella. Vierailun pohjalta Välikangas julkaisee seuraavan tutkimusartikkelinsa. Artikkelissa kehitettiin lamelligeometrian geometriaparannus thaimaalaisen tutkimusryhmän mittauksiin perustuen.   

– Pyrimme tekemään tutkimusryhmän analysoimaan geometriaan parannuksen, joka samanaikaisesti laskisi painehäviötä ja lisäisi lämmönsiirtoa, hahmottaa Välikangas.

Välikangas on kutsuttu esitelmöijäksi OpenFOAM® -ohjelmistokonferenssiin 24.-27.7.2017 Exeterin yliopistoon Isoon-Britanniaan. Välikankaan esitelmä keskittyy laskentaverkon rakentamiseen avoimen lähdekoodin ohjelmistoilla, ja lämmönsiirrintä käytetään esitelmässä sovelluskohteena.

Kojan tuotekehitys- ja testauskeskus avataan pian

Kojan oma tuotekehitys- ja testauskeskus valmistuu vuoden 2017 loppuun mennessä. Keskuksessa voidaan mitata ja testata kattavasti tuotteita ja ratkaisuja sekä toteuttaa myös asiakkaiden projekteihin liittyviä mittauksia.

– Ensi talvena aion tehdä mittauksia niin Kojan oman geometrian kuin maailmalta löytyvien vaihtoehtojen parissa keskuksen uudessa mittauslaboratoriossa. Tarkoituksena on käyttää mittaustuloksia väitöskirjan viimeisten artikkeleiden työstämiseen, kertoo Välikangas.

Keskuksen olosuhdehuoneet sekä isompien ilmankäsittelykoneiden mittausjärjestely mahdollistavat testaukset mitä monipuolisimmissa olosuhteissa. Testijärjestelyillä voidaan testata esimerkiksi datasalien, hyttiautomaation tai ilmanvaihtokoneiden säätötapojen toimintaa.

Lue lisää »

Lisäksi…

Pirkanmaan Teknologiateollisuus ry on myöntänyt stipendin Välikankaalle hänen diplomityöstään. Välikangas tutki diplomityössään putkilamellilämmönsiirtimen simulointimenetelmän kehitystä avoimen lähdekoodin ohjelmistoilla. Diplomityön katsottiin tukevan yleisesti teknologiateollisuudenalan kehitystä.

Tutustu Välikankaan diplomityöhön »

OTA YHTEYTTÄ

Uutiskirje tilattu!

TILAA UUTISKIRJE