OTA YHTEYTTÄ

30.11.2021

Tieteellisillä tutkimustuloksilla kohti ketterää tuotekehitystä

Opiskelun, työn ja tutkimuksen yhdistäminen ei ole yksinkertainen kokonaisuus. Turo Välikangas on onnistunut paketoimaan tieteelliset opinnot sekä yrityksen tavoitteet huomioivan tutkimuksen menestyksekkäästi. Vuosien työ on nyt kansitettu väitöskirjaksi, joka käsittelee lämmönsiirtimien kehitystä. Tavoitteena on ollut tehdä tutkimusta, jonka tuloksilla voidaan edistää kehittämistoimia ja määrittää kilpailutekijöitä.

Kesäduunarista patteritohtoriksi 

Siitä se sitten lähti – ensimmäisestä kesätyöpestistä Kojan tuotekehityksessä. Kesäduunia seurasivat osa-aikatyö, diplomityö, tohtoriopinnot, tutkijan työ Kojalla ja väitöstutkimus. Seitsemän vuoden mittainen tutkimusmatka lämmönsiirtimien parissa huipentui marraskuussa 2021 Turo Välikankaan valmistuessa tekniikan tohtoriksi. Väitöstutkimus ”Numerical Studies on Fin-and-Tube Heat Exchangers” käsittelee lämmönsiirtimien, eli lamellipatterien, tuotekehitystä.

Turon opintopolulla yhdistyvät loistavasti tieteelliset opinnot sekä yrityksen tarjoama tuki ja kasvuympäristö. Tutkimuksen eri vaiheissa on ollut mukana useita yhteistyökumppaneita eri yliopistoista, joista suurin rooli on ollut Tampereen yliopistolla. Kojan kanssa yhteistyössä on löydetty aiheet tutkimukseen ja tavoitteena onkin ollut tehdä tutkimusta nimenomaan yrityksen näkökulmasta, jotta tuloksilla voidaan edistää kehittämistoimia ja määrittää kilpailutekijöitä.

Kansainvälistä yhteistyötä

Kaikkiaan tutkimustyössä on ollut useita vaiheita, joissa osallisena ovat olleet asiantuntijat Tampereen yliopistosta, Aalto-yliopistosta, Delftin teknillisestä yliopistosta sekä Aalborgin yliopistosta.

Väitöskirjavaiheen ajan Turo oli tohtoriopiskelijana Tampereen yliopiston alaisuudessa toimivassa Teollisuuden innovaatioiden tohtorikoulussa (DSII).  Toimintamalli on parhaimmistoa tutkimuksen yhdistämisestä tuotekehitykseen ja liiketoimintaan, ja luo yhteistyötä yritysten ja yliopistojen välille. Työtä ohjasivat sekä yliopiston ohjaajat että Kojan edustajat. 

–  Kaikkiaan tutkimuksen tekeminen on pitkä prosessi, jonka aikana tulee myös epäröinnin hetkiä. On hienoa, että olen löytänyt keskustelukumppaneita laajasti. Omalla kohdalla erityisesti toisen artikkelin julkaisu loi toivoa ja antoi uskoa tulevaan. Siinä kohtaa selvisi taso, jota tavoitella, kertoo Turo.

Vapautta ja vastuuta

Työskentely Kojalla on luonut lähtökohdat tutkimuksen tekemiseen. Vaikka väitöstutkimus on keskittynyt avoimen lähdekoodin ohjelmistojen simulointimahdollisuuksiin, osallistuminen Kojan oman patterituotannon kehitykseen sekä tuotekehitys- ja testauskeskuksen toimintaan on tuonut käytännön kosketuspinta-alaa.

– Koja on ollut ketterä kumppani ja antanut mahdollisuuksia kokeilla eri vaihtoehtoja. Tarpeen mukaan myös tutkimuksen suuntaa on hienosäädetty matkan aikana. Hienointa on ollut nimenomaan vapauden ja vastuun yhdistelmä. Moderni tuotekehitys ei myöskään aina katso aikaa eikä paikkaa, vaan kehitystyötä voidaan tehdä lähes mistä tahansa käsin, korostaa Turo.

Tutkimuksesta tuotantoon

Turon tutkimus on tuonut uusia näkökulmia lämmönsiirtimien tuotekehitykseen, ja näin tulevia tuotanto- ja investointipäätöksiä voidaan Kojalla tarkastella jatkossa myös tutkitun tiedon valossa. Tutkimustyö ja Kojan oma tuotanto määrittävät reunaehdot, joiden mukaan yrityksellä on kyky valita paras mahdollinen patterirakenne laivojen ja kiinteistöjen ilmankäsittelyratkaisuihin. Paras vaihtoehto on ominaisuuksiltaan hyvä sekä tuotannollisesti järkevä valmistaa.

Väitöstutkimuksen valmistuttua ollaan uuden vaiheen äärellä. Turo jatkaa työtään Kojan ”patteritohtorina” soveltaen tutkimuksen myötä opittua. Myös Kojan tuotekehitys- ja testauskeskuksella, R&D Centerillä, on merkittävä rooli tulevaisuuden tuotekehityksessä. Vaikka simuloinnin avulla voidaan vauhdittaa tuotekehitystä merkittävästi, on tärkeä varmistua laitteiden suoritusarvoista käytännön mittauksilla. 

Tutustu Välikankaan väitöskirjaan ” Numerical Studies on Fin-and-Tube Heat Exchangers” »

Katso tallenne väitöstilaisuudesta 19.11.2021 »

Lue lisää Välikankaan tohtorikoulutuksesta DSII Teollisuuden innovaatioiden tohtorikoulun sivuilta »

LAADUKKAAT LÄMMÖNSIIRTIMET OMASTA TUOTANNOSTA

Kojan lämmönsiirtimet, eli lamellipatterit, suunnitellaan, kehitetään ja valmistetaan ammatitaidolla Jalasjärven tehtaalla. Jäähdytys-, lämmitys- ja lämmöntalteenottopatterit ovat olennainen osa ilmankäsittely- ja jäähdytyslaitteita ja ratkaisevat suurelta osin risteilijöiden ja kiinteistöjen energiatalouden.

AINUTLAATUINEN R&D CENTER TAMPEREELLA

Kojan R&D Center on tuotekehitys- ja testauskeskus, jossa on kattavat testausmenetelmät kaikille Kojan tuoteryhmille, todellisissa käyttöolosuhteissa.

LUE LISÄÄ »

OTA YHTEYTTÄ

Uutiskirje tilattu!

TILAA UUTISKIRJE