OTA YHTEYTTÄ

31.3.2022

Kojan koneet tuotetaan ilmastoystävällisellä sähköllä

Kojan Tampereella ja Jalasjärvellä sijaitsevissa tuotantolaitoksissa käytettävä sähkö on tuotettu 100 % uusiutuvilla luonnonvaroilla vuodesta 2021 alkaen. Tietoinen sähkön alkuperän valinta tukee Kojan kestävän kehityksen työtä.

Euroopassa on käytössä uusiutuvan energian alkuperätakuujärjestelmä. Sen avulla varmistetaan, että käytetty määrä sähköä on tuotettu käyttäjän valitsemalla tavalla uusiutuvilla energialähteillä. 

100 % uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotettua sähköä

Ilmastoystävällinen sähkö tukee kestävämpää energiantuotantoa ja perustuu uusiutuvien energialähteiden käyttöön fossiilisten polttoaineiden ja uusiutumattomien energianlähteiden sijaan. Uusiutuvat energianlähteet ovat lähtökohtaisesti päästöiltään ja ympäristövaikutuksiltaan huomattavasti muita tuotantotapoja puhtaampia. 

– Ilmastoystävälliseen sähköön siirtyminen ei vaadi organisaatiolta tai tuotannolta muutoksia, mutta se on tärkeä viesti organisaation halusta toimia puhtaamman ympäristön eteen, toteaa Matti Huvinen, Koja Oy:n kiinteistöjen toimialan markkinointipäällikkö.

– Tuotannon sähkövalinnalla on suora yhteys tuotettujen koneiden ympäristövaikutuksiin ja sitä kautta elinkaariajattelun mukaiseen päästölaskentaan. Merkitys on huomattava oman toiminnan osalta. Myös sidosryhmiemme ympäristönäkökohtien arvostus tukee ilmastoystävällisen sähkön valintaa.

Kohti vihreää siirtymää

Kojan tahtotila olla mukana puhtaamman tulevaisuuden hyväksi tehtävässä työssä nousee näkyviin jo yhtiön omistajastrategiassa, jossa määritellään yhtiön missioksi puhtaampi ja terveellisempi elinympäristö sekä pienempi hiilijalanjälki. Suomi tavoittelee hiilineutraalisuutta vuoteen 2035 mennessä.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteena on tehdä Euroopasta ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Samalla vauhditetaan taloutta vihreän teknologian avulla, luodaan kestävää teollisuutta ja liikennettä sekä vähennetään saasteita. Puhutaan vihreästä siirtymästä, joka tarkoittaa siirtymää pois fossiilisten energialähteiden luomasta kasvusta kohti vihreisiin ratkaisuihin nojaavaa kasvua. 

Paikallisesti Koja on mukana Tampereen seudun ilmastokumppaneissa, ja on siten edistämässä seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Ohjelman kannalta Kojan ensimmäiseksi ilmastoteoksi määritetty tehtävä toteutui, kun tuotannoissa siirryttiin uusiutuvilla energioilla tuotettuun sähköön.

OTA YHTEYTTÄ

Uutiskirje tilattu!

TILAA UUTISKIRJE