OTA YHTEYTTÄ

Koja Jalasjärvi

Kojan uusi tehdas avataan Jalasjärvellä

Kotimainen perheyhtiö Koja Oy on laajentanut toimintaansa Jalasjärvellä. Uusi, hiilineutraalia rakentamista edustava tehdasrakennus hyödyntää uusiutuvia energiamuotoja sekä talotekniikassa konsernin uutta Wave-automaatiojärjestelmää, jonka ytimessä toimii älykäs energia-asema. Lisäksi koneisiin ja laitteisiin sekä tuotannon automatisointiin on tehty useiden miljoonien investoinnit. Uudistuksilla kehitetään toimintaa kestävästi, jotta voidaan vastata entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Jalasjärven tuotannossa valmistetaan laivoihin ja kiinteistöihin energiatehokkaita ilmankäsittelyratkaisuja, joilla tuetaan asiakkaita heidän hiilineutraalius- ja vastuullisuustavoitteidensa saavuttamisessa. 

ÄLYKKÄÄT ENERGIARATKAISUT UUDEN SUKUPOLVEN TEKNOLOGIAA

Uusiutuvien energiamuotojen hyödyntäminen on ollut uuden tehtaan rakentamisessa keskiössä alusta alkaen. Tavoitteena on hiilineutraali tehdasrakennus, jonka keskeisenä osana ovat Koja Groupin omat teknologiaratkaisut. Kestävän kokonaisuuden muodostavat päästötön sähkö, aurinkokennojärjestelmä, maalämpö ja -viilennys sekä älykäs energiankierrätys automaatiojärjestelmällä. Toimivuuden takaa järjestelmän toiminnan reaaliaikainen etäseuranta ja analytiikka, jolla pystytään vertaamaan järjestelmän olosuhdetta valmistajan dataan.

Talotekniikassa on hyödynnetty uuden sukupolven teknologiaa, uutta Wave-järjestelmäratkaisua, jossa yhdistyvät ilmanvaihto, jäähdytys ja lämmitys. Järjestelmän laitteet ovat Koja Groupiin kuuluvien Kojan ja Chillerin omia tuotteita, jotka on kehitetty ja valmistettu Suomessa.

–  Hiilineutraali ilmankäsittely- ja energiankierrätysjärjestelmä perustuu konsernin kehittämään automaatiojärjestelmään, jonka ytimessä toimii älykäs energia-asema. Tällä hoidetaan kiinteistön lämmitys- ja jäähdytystarpeet. Wave on meidän vastauksemme hiilineutraaliin rakentamiseen, kertoo Joonas Lius, joka toimii sekä Koja Oy:n Kiinteistöt-toimialan liiketoimintajohtajana että Chiller Oy:n toimitusjohtajana.

Oman tuotannon energiankäytön parantamiseen on kiinnitetty tarkasti huomiota. Uuden kiinteistön toimivuutta ja energiankulutusta seurataan, samoin kuin tuotantokoneiden.

–  Olemme panostaneet kiinteistön energianmittaukseen ja sen pohjalta tehtäviin toimenpiteisiin. Energiatehokkuus on ollut merkittävä kriteeri investointipäätöksiä tehtäessä. Kiinteistöön on rakennettu mittauspisteet myös jokaiselle merkittävälle tuotantokoneelle, kertoo Timo Sepponen, Jalasjärven tehtaanjohtaja.

KONEINVESTOINNEILLA KORKEAMPI AUTOMAATIOTASO

Kojan lämmönvaihdintuotanto on siirtynyt uuteen tehtaaseen ja nykyisessä tehtaassa jatketaan ilmanvaihtokoneiden valmistusta. Päätös uudesta tehtaasta on kummunnut tuotevalikoiman kehittyessä enemmän perinteisestä moduulikoneesta valmiisiin sähkö- ja automaatiovarusteltuihin koneisiin, joiden valmistaminen vaatii lisää lattiapinta-alaa. Laajennuksen myötä rakennetaan pohja kasvulle ja voidaan edelleen kehittää molempia osa-alueita paremman läpimenon saavuttamiseksi. Kojan kasvustrategian mukaisesti tavoitteena on kasvattaa Jalasjärven tuotannon volyymiä 20-30 % vuoden 2023 tasosta vuoteen 2025 mennessä.

–  Koneinvestointien myötä automaatiotaso kasvaa ja noussut kapasiteetti on helpommin skaalattavissa kysynnän vaihteluihin, Sepponen kertoo.

Samalla investoinnit ovat merkittävä satsaus työergonomiaan ja viihtyvyyteen. Uusilla koneilla mahdollistetaan automaatio, jolla tiettyjä työvaiheita voidaan keventää. 

–  Työviihtyvyyttä lisäävät kuormittavuutta aiheuttavien tehtävien automatisointi sekä riittävän väljät viilennetyt tuotanto- ja taukotilat. Uuteen tehtaaseen tulee myös koko henkilöstön käyttöön tarkoitettu kuntosali, lisää Sepponen.

UUSI TEHDAS VIHITÄÄN KÄYTTÖÖN TAMMIKUUN LOPUSSA

Tehtaan avajaistilaisuutta vietetään nauhan leikkaamisen ja tehtaan luovuttamisen merkeissä 30.1.2024 yhdessä Jalasjärven henkilöstön kanssa uusissa tiloissa. Henkilöstön sitoutuminen ja arvokas työpanos ovat olleet avainasemassa tehdashankkeessa.

Suomalaiselle perheyhtiölle investointi kotimaiseen tuotantoon on ollut pitkän aikavälin strateginen päätös. Kaikkiaan Kojalla on tehty viime vuosina kymmenien miljoonien edestä investointiohjelmia, jotka ovat tukeneet yhtiön teknologista johtajuutta. Jalasjärven toiminnan laajennusta edelsivät investoinnit Tampereella puhallintehtaaseen sekä tuotekehitys- ja testauskeskus R&D Centeriin. 

Jalasjärven uudet tilat sisältävät n. 5300 m2 tuotanto-, 700 m2 varasto- ja 1000 m2 toimistotilaa. Hankkeen rakennustyöt etenivät aikataulussa ja yhteistyö rakentajan kanssa toimi sujuvasti. Hankkeen rakentajana on toiminut ViiSaa Oy ja Koja vuokraa tilat pitkällä vuokrasopimuksella.

Lisätietoja: 

Timo Sepponen, tehtaanjohtaja, Koja Oy Jalasjärven tehdas, 
p. 050 315 9762, timo.sepponen(at)koja.fi

Joonas Lius, liiketoimintajohtaja, Kiinteistöt, Koja Oy & toimitusjohtaja Chiller Oy
p. 050 5454 969, joonas.lius(at)koja.fi

OTA YHTEYTTÄ

Uutiskirje tilattu!

TILAA UUTISKIRJE