OTA YHTEYTTÄ

24.2.2022

Sertifioidusti kestävämpää energiankäyttöä

Koja on saanut energianhallintajärjestelmästandardin ISO 50001 mukaisen sertifikaatin. DNV:n myöntämä sertifiointi tukee Kojan toimintaa luotettavana kumppanina vastuullisemman huomisen puolesta. Energian tehokas käyttö on paitsi vastuullista myös yksi tärkeimmistä keinoista torjua ilmastonmuutosta.

Energianhallintaan liittyvä sertifiointi on selkeä jatkumo Kojassa asetuille päämäärille, jotka pohjautuvat yhtiöiden strategiaan. Kojan omistajastrategiassa määritellään yhtiön missioksi puhtaampi ja terveellisempi elinympäristö sekä pienempi hiilijalanjälki. Toimintaa ja ratkaisuja pyritään kehittämään siten, että ne tukevat kestävää kehitystä. 

Perustana merkittävän energiankäytön tunnistaminen

Sertifiointiprosessin myötä Kojan energianhallintaa on selvitetty ja merkittävä energiankäyttö on tunnistettu. Energiankulutuksen seurannalle ja jatkuvalle parantamiselle on luotu toimintamalli, joka ohjaa toimintaa kestävään suuntaan.

Koja Oy:n kiinteistöjen toimialalla markkinointipäällikkönä toimiva Matti Huvinen on ollut kiinteästi mukana energianhallinnan selvityksissä. Hyvällä energianhallinnalla voidaan saavuttaa säästöjä niin ympäristön kuin talouden näkökulmasta.

– Nyt kun olemme tunnistaneet merkittävän energiankäytön, on meidän seuraavaksi mietittävä energiankäytön hallintaa sekä vaihtoehtoehtoisia energiamuotoja. Lisäksi meidän on lisättävä energian mittaamista niin kiinteistöjen ylläpidossa kuin tuotannossa. Mittaamista lisäämällä haemme säästökohteita ja lisäämme ymmärrystämme pureutumalla syvemmälle ”puroihin”, joista energiankäytön kokonaisuus koostuu, kertoo Huvinen.

– Energiansäästö on suoraan verrannollinen ympäristön kuormitukseen eikä sen vähentäminen ole keneltäkään pois. Päinvastoin, sillä voidaan saada aikaan monenlaisia positiivisia vaikutuksia.

Toimintajärjestelmä ohjaa jatkuvaa parantamista

Kojan toimintajärjestelmälle on jo aiemmin myönnetty standardien ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 mukaiset sertifikaatit, eli sertifioinnin piirissä ovat olleet laatu, ympäristö, terveellisyys ja turvallisuus. Lisäksi hitsaustoiminta on sertifioitu standardin ISO 3834-2 mukaisesti. 

Standardin ISO 50001 mukainen sertifikaatti täydentää kokonaisuuden energianhallinnan osalta. Toimintajärjestelmää on tarkennettu huomioiden vaatimukset energiankulutuksen ja energiatehokkuuden määrittämiseksi, hallitsemiseksi ja parantamiseksi.

– Toiminnan kehittämiseksi on tehty järjestelmällisesti töitä jo pitkään ja sertifikaatin myöntäminen on hieno osoitus siitä, että olemme onnistuneet kehitystyössämme. Sertifikaattien kautta yhteistyökumppanimme voivat luottaa siihen, että toimintamme todella on standardien vaatimustasolla ilman erillisiä selvityksiä, toteaa Johanna Kärki, Koja Oy:n laatu- ja kehitysjohtaja.

– Ennen kaikkea, yrityksen kannalta katsottuna, standardien mukaan luodut toimintamallit ovat kiinteä osa toimintajärjestelmäämme. Siten ne ohjaavat toimintaamme ja tukevat jatkuvan parantamisen kulttuuria. 

OTA YHTEYTTÄ

Uutiskirje tilattu!

TILAA UUTISKIRJE