OTA YHTEYTTÄ

Future®++ Mitoitusohjelma
– tilaa latauslinkki

Monipuolisella Future®++ Mitoitusohjelmalla mitoitat helposti tuotevaatimukset täyttävän ilmanvaihtokoneen, jossa jokainen komponentti on optimoitu vastaamaan projektin tarpeita. Tilaa latauslinkki mitoitusohjelmaan ja kokeile!

Uusin ohjelmaversio: 24.04.08 (julkaistu 9.4.2024)

Oletko kiinnostunut mitoitusohjelmakoulutuksesta? Ota yhteyttä: markku.eskola@koja.fi

MItoitusohjelman ominaisuuksilla tukea suunnitteluun

 

LÄMMÖNTALTEENOTON VUOTOILMALASKENTA

Lämmöntalteenottokiekon pyörimisliike sekä lämmöntalteenoton kohdalla vallitseva paine-ero aiheuttavat ilman siirtymistä tulo- ja poistoilmavirtojen välillä. Vuotoilmavirtojen vuoksi rakennuksen puolelta mitatut tulo- ja poistoilmavirrat poikkeavat ulkoilman puoleisista raitis- ja jäteilmavirroista. Future++ ohjelmassa koneen painehäviöt ja sähkönkulutus lasketaan aina vuotoilmavirrat huomioiden Eurovent 6/15-2021: Air Leakages in Air Handling Units -oppaan mukaisesti.

Lämmöntalteenottokiekon pyörimisliikkeen mukana siirtyvän ilman määrää voidaan vähentää käyttämällä puhtaaksipuhallussektoria. Lisäksi lämmöntalteenoton kohdalla vallitsevaan paine-eroon ja sitä kautta vuotoilmavirtoihin voidaan vaikuttaa puhaltimen sijainnista riippuen esimerkiksi kuristamalla poistokanavaa.

Lämmöntalteenoton vuotoilmalaskentaan liittyvät olennaiset termit:

  • OACF (Outdoor Air Correction Factor) = Raitis- ja tuloilmavirtojen suhde
  • EATR (Exhaust Air Transfer Ratio) = Tuloilman seassa rakennukseen takaisin kiertävän poistoilman osuus tuloilmavirrasta (%).
  • p22 - p11 = Tulo- ja poistopuolen välinen paine-ero lämmöntalteenottokiekon kohdalla

Poistoilman osuus tuloilmasta kompensointi

Future++ ohjelmassa on mahdollisuus myös kompensoida poistoilmavirran osuus tuloilmavirrasta nostamalla tuloilmavirtaa siten, että rakennukseen päätyvä raitisilmavirta on mitoitusilmavirran mukainen. Painetasapainon ylläpitämiseksi myös poistoilmavirtaa nostetaan vastaava määrä. Koneen painehäviöt ja sähkönkulutus lasketaan aina toteutuneiden ilmavirtojen mukaan. Kompensointi nostaa koneen SFP-lukua ja kompensoinnin tai lisäkuristuksen tarve EATR:n rajoittamiseksi onkin arvioitava tapauskohtaisesti.

Lisätietoa:

https://talteka.fi/tietoiskut/paivitetty-opas-ilmanvaihdon-ominaissahkotehon-maaritykseen-korostaa-vuotoilmavirtojen-merkitysta/

https://www.eurovent.eu/publications/eurovent-6-15-2021-air-leakages-in-air-handling-units-first-edition/

 

LASKE ELINKAAREN AIKAISET YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

LCC on nyt LCA! Aikaisemman LCC-laskennan (Life Cycle Costing) lisäksi Koja on ensimmäisenä laitetoimittajana tuonut mitoitusohjelmaan mahdollisuuden laskea ja vertailla koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset (LCA, Life Cycle Assessment) aina valmistuksesta asti. Ilmanvaihtokoneiden valmistuksen hiilijalanjälki on laskettu GHG-protokollan (greenhouse gas protocol) mukaisesti osana Kojan organisaatiotason päästölaskentaa. Käytön aikainen hiilijalanjälki lasketaan ohjelmaan asetettavilla päästökertoimilla.

PUMPPURYHMIEN MITOITUS SUORAAN MITOITUSOHJELMASTA

Suunnittelijan arjen helpottamiseksi Koja on tuonut mitoitusohjelmaan mahdollisuuden mitoittaa lämmitys- ja jäähdytyspatterille pumppuryhmän. Mitoittamalla pumppuryhmät Future®++ -ohjelmalla varmistetaan mitoitetun patterin optimaalinen toiminta sekä siihen liittyvien komponenttien sopivuus. Kun pumppuryhmä toimitetaan valmiina kokonaisuutena, voidaan säästää työmaan työaikaa ja lisäksi varmistaa, että ratkaisu on mahdollisimman tiivis ja toimiva. Pumppuryhmä saadaan ilmanvaihtokoneen tavoin mittatarkkana 3D-malliin, joten tietomalleista saadaan entistä tarkempia. 

 

  • Lämmitysryhmissä korkean hyötysuhteen Grundfos Magna3 -kiertovesipumppu
  • Useita eri Belimon venttiilivaihtoehtoja valittavissa kvs-arvon mukaan
  • Materiaalina lämmitysryhmissä maalattu teräs, jäähdytysryhmissä kupari / ruostumaton teräs
  • Koeponnistetaan tehtaalla 8 barin ilmanpaineella
  • Kattava dokumentointi koneajossa

 

 

 

 

NETTO+® MUKAAN SUUNNITELMIIN

Myös Kojan nestekiertoisen LTO-järjestelmän hyötysuhdetta optimoivan Netto+® -tekniikan saa komponentteineen kätevästi mitoitettua Future®++ -ohjelmalla, sekä vietyä mittatarkkana 3D-mallina suunnitelmiin. Koja Netto+® -tekniikalla on ratkaistu perinteisen nestekiertoisen LTO-järjestelmän ongelmia, mm. hyötysuhteen heikkeneminen kylmissä olosuhteissa, nesteen jähmettyminen ja turhat huurteensulatusjaksot. Tekniikan ansiosta lämmitysenergian lisävuosisäästö on jopa yli 30 % perinteiseen nestekiertoiseen LTO-järjestelmään verrattuna.

 

OTA YHTEYTTÄ

Uutiskirje tilattu!

TILAA UUTISKIRJE