OTA YHTEYTTÄ

Future®++ Mitoitusohjelma
– tilaa latauslinkki

Monipuolisella Future®++ Mitoitusohjelmalla mitoitat helposti tuotevaatimukset täyttävän ilmanvaihtokoneen, jossa jokainen komponentti on optimoitu vastaamaan projektin tarpeita. Tilaa latauslinkki mitoitusohjelmaan ja kokeile!

Uusin ohjelmaversio: 23.09.27 (julkaistu 2.10.2023)

Mikäli tarvitset mitoitusohjelmakoulutusta, ota yhteyttä: markku.eskola@koja.fi

MItoitusohjelman ominaisuuksilla tukea suunnitteluun

LASKE ELINKAAREN AIKAISET YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

LCC on nyt LCA! Aikaisemman LCC-laskennan (Life Cycle Costing) lisäksi Koja on ensimmäisenä laitetoimittajana tuonut mitoitusohjelmaan mahdollisuuden laskea ja vertailla koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset (LCA, Life Cycle Assessment) aina valmistuksesta asti. Ilmanvaihtokoneiden valmistuksen hiilijalanjälki on laskettu GHG-protokollan (greenhouse gas protocol) mukaisesti osana Kojan organisaatiotason päästölaskentaa. Käytön aikainen hiilijalanjälki lasketaan ohjelmaan asetettavilla päästökertoimilla.

PUMPPURYHMIEN MITOITUS SUORAAN MITOITUSOHJELMASTA

Suunnittelijan arjen helpottamiseksi Koja on tuonut mitoitusohjelmaan mahdollisuuden mitoittaa lämmitys- ja jäähdytyspatterille pumppuryhmän. Mitoittamalla pumppuryhmät Future®++ -ohjelmalla varmistetaan mitoitetun patterin optimaalinen toiminta sekä siihen liittyvien komponenttien sopivuus. Kun pumppuryhmä toimitetaan valmiina kokonaisuutena, voidaan säästää työmaan työaikaa ja lisäksi varmistaa, että ratkaisu on mahdollisimman tiivis ja toimiva. Pumppuryhmä saadaan ilmanvaihtokoneen tavoin mittatarkkana 3D-malliin, joten tietomalleista saadaan entistä tarkempia. 

 

  • Lämmitysryhmissä korkean hyötysuhteen Grundfos Magna3 -kiertovesipumppu
  • Useita eri Belimon venttiilivaihtoehtoja valittavissa kvs-arvon mukaan
  • Materiaalina lämmitysryhmissä maalattu teräs, jäähdytysryhmissä kupari / ruostumaton teräs
  • Koeponnistetaan tehtaalla 8 barin ilmanpaineella
  • Kattava dokumentointi koneajossa

 

 

 

 

NETTO+® MUKAAN SUUNNITELMIIN

Myös Kojan nestekiertoisen LTO-järjestelmän hyötysuhdetta optimoivan Netto+® -tekniikan saa komponentteineen kätevästi mitoitettua Future®++ -ohjelmalla, sekä vietyä mittatarkkana 3D-mallina suunnitelmiin. Koja Netto+® -tekniikalla on ratkaistu perinteisen nestekiertoisen LTO-järjestelmän ongelmia, mm. hyötysuhteen heikkeneminen kylmissä olosuhteissa, nesteen jähmettyminen ja turhat huurteensulatusjaksot. Tekniikan ansiosta lämmitysenergian lisävuosisäästö on jopa yli 30 % perinteiseen nestekiertoiseen LTO-järjestelmään verrattuna.

 

OTA YHTEYTTÄ

Uutiskirje tilattu!

TILAA UUTISKIRJE