OTA YHTEYTTÄ

Tietosuojakäytäntö

Me Kojalla arvostamme palveluidemme käyttäjien yksityisyyttä ja haluamme tarjota sujuvan ja turvallisen käyttökokemuksen. Alta voit tutustua tarkemmin tietosuojakäytäntöihimme.
 

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä (cookies). Ne ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat laitteellesi helpottamaan sivuston käyttöä.

Sivustolla on käytössä Google Analytics, joka kerää anonyymia kävijätilastoa joka perustuu selaimesi ja nettiyhteytesi välittämiin puhtaasti teknisiin tietoihin. Näistä tiedoista emme saa tietää henkilökohtaisia tietoja.
Lue lisätietoja Analyticsin evästeistä ja tietosuojasta »

Future® S Mitoitusohjelma kerää ohjelmaan syötetyt tiedot (projektin nimi, käsittelijän nimi ja tehdyt valinnat), teknisen tulosteen sekä istunnon tekniset tiedot kuten ip-osoite, käytetty selain ja päivämäärä. Tietojen avulla esimerkiksi kehitämme tuotteitamme ja ohjelmiamme asiakaskokemuksen parantamiseksi, laskemme kävijämääriä ja ilmoitamme uusista ominaisuuksista. Tietoja voidaan käyttää myös markkinointitarkoituksiin. Käyttämällä Future® S Mitoitusohjelmaa hyväksyt ohjelmasta kerättävien tietojen käyttämisen.

Jos et hyväksy evästeiden käyttöä, voit estää ne selaimesi asetusten kautta. Huomaa kuitenkin, että sivuston kaikki toiminnallisuudet ei välttämättä ole silloin käytössä.

 

Rekisteriselosteet

 

Asiakasrekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Koja-Yhtiöt Oy 
Y-tunnus: 0728262-9
Osoite: Lentokentänkatu 7, 33900 Tampere
Puhelin: +358 3 2825 111 
Sähköposti: tietosuoja(at)koja.fi

Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Kerättyjä tietoja käytetään sähköiseen suoramarkkinointiin sekä asiakkaille ja yhteistyökumppaneille kohdistettavan viestinnän kehittämiseen. 

Tietojen käsittelyn perusteena on asiakas- ja yhteistyösuhteiden hoitaminen ja kehittäminen.

Tietolähde

Verkkosivuilla kerätään vain asiakkaan/yhteistyökumppanin itse antamaa tietoa. Tallennettavat tiedot ilmenevät verkkolomakkeista.

Tietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Kojan keräämiä tietoja ei siirretä muille vastaanottajille tai vastaanottajaryhmille. 

Tietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä kyseisiä tietoja.

Tietojen siirto EU:n/ETA:n ulkopuolelle

Emme luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tai siirrä niitä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita. Olemme ulkoistaneet IT-järjestelmämme osin ulkopuolisille palveluntarjoajille, joiden hallinnoimille ja suojaamille palvelimille henkilötietoja tallennetaan tai siirretään. 

Säilytysaika

Tietoja säilytetään kunnes rekisteröity pyytää poistamaan ne. Tämän lisäksi Koja huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja.

Oikeus päästä tietoihin

Henkilöllä, jonka tietoja Koja käsittelee, on oikeus saada varmistus siitä, että hänen tietojansa käsitellään sekä pääsy käsiteltäviin tietoihin. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada jäljennös käsiteltävistä/käsitellyistä tiedoista. 

Koja toimittaa tiedot rekisteröidylle yhden (1) kuukauden kuluessa tietopyynnöstä. 

Mahdolliset tietopyynnöt tai pyynnöt saada jäljennös tiedoista pyydetään osoittamaan: 
Koja-Yhtiöt Oy, PL 351, 33101 Tampere, tietosuoja(at)koja.fi

Oikeus tietojen korjaamiseen, oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien epätäsmällisten tai virheellisten tietojen korjaamista.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Kojaa käsittelemästä häntä koskevia henkilötietoja, jos Kojalla ei ole enää laillista perustetta käsitellä hänen tietojaan.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää Kojaa poistamaan häntä koskevat henkilötiedot, jos Kojalla ei ole enää laillista perustetta säilyttää hänen tietojaan.

Koja korjaa kaikki epätäsmälliset tai virheelliset tiedot viivytyksettä, kuitenkin yhden (1) kuukauden kuluessa asiaa koskevasta pyynnöstä.

Koja rajoittaa tietojen käsittelyä tai poistaa poistettavaksi pyydetyt tiedot viivytyksettä, kuitenkin yhden (1) kuukauden kuluessa asiaa koskevasta pyynnöstä, mikäli Kojalla ei ole lakiin perustuvaa velvoitetta käsitellä tai säilyttää näitä tietoja.  

Mahdolliset tietojen korjaamista, käsittelyn rajoittamista tai tietojen poistamista koskevat pyynnöt pyydetään osoittamaan: 
Koja-Yhtiöt Oy, PL 351, 33101 Tampere, tietosuoja(at)koja.fi

Oikeus suostumuksen peruuttamiseen

Silloin kun tietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

Oikeus tietojen siirtämiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot siirretyiksi toiselle rekisterinpitäjälle. Tiedot annetaan yleisesti käytetyssä tai koneluettavassa muodossa. Koja siirtää tiedot suoraan toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista. 

Koja siirtää tiedot viivytyksettä, kuitenkin viimeistä yhden (1) kuukauden kuluessa pyynnöstä 

Tietojen siirtäminen edellyttää kuitenkin, että siirtäminen ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin tai vapauksiin.  

Mahdolliset tietojen siirtämistä koskevat pyynnöt pyydetään osoittamaan: 
Koja-Yhtiöt Oy, PL 351, 33101 Tampere, tietosuoja(at)koja.fi

Automatisoidut yksittäispäätökset, mukaan lukien profilointi

Kojassa ei tehdä sellaisia päätöksiä, jotka perustuisivat pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja joilla olisi rekisteröityä koskevia oikeusvaikutuksia tai jotka vaikuttaisivat häneen merkittävästi. 

Oikeus saada asia tietosuojaviranomaisen ratkaistavaksi

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi, jos hän katsoo, että häntä koskeva henkilötietojen käsittely Kojassa on rikkonut tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu.

 

Työnhakijarekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Koja-Yhtiöt Oy 
Y-tunnus: 0728262-9
Osoite: Lentokentänkatu 7, 33900 Tampere
Puhelin: +358 3 2825 111 
Sähköposti: tietosuoja(at)koja.fi 

Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään uusien työntekijöiden onnistuneen rekrytoinnin toteuttamiseksi. Jos tietoja käsiteltäisiin muussa tarkoituksessa, Koja tiedottaa työnhakijoita myös tästä muusta tarkoituksesta.

Tietojen käsittelyn perusteena on uusien työntekijöiden rekrytointi. Käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Etu on lainmukainen, ja tietojen kerääminen ja käsittely on tarpeen työtekijän rekrytoimiseksi. Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn edut ovat yhdensuuntaiset, eikä tietojen käsittely vaaranna rekisteröidyn oikeuksia tai vapauksia. Käsittely tapahtuu rekisteröidyn aloitteesta eikä näin ole hänelle odottamatonta tai ennalta arvaamatonta.   

Tietolähde

Tietoja kerätään vain työnhakijalta itseltään.

Tietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Kojan keräämiä tietoja ei siirretä muille vastaanottajille tai vastaanottajaryhmille. Kojalla tietoja käsittelevät vain rekrytointiin osallistuvat henkilöt.

Mikäli työnhakija päätetään palkata Kojalle työsuhteeseen, Kojan keräämät henkilötiedot siirretään Kojan työntekijärekisteriin.

Tietojen siirto EU:n/ETA:n ulkopuolelle

Sähköinen työnhakijarekisteri toimii verkkopalveluna (Sympa HR), jonka kautta tallennetut tiedot on rajoitettu Kojan sisäiseen käyttöön. 

Säilytysaika

Tietoja säilytetään 12 kuukauden ajan.

Oikeus päästä tietoihin

Henkilöllä, jonka tietoja Koja käsittelee, on oikeus saada varmistus siitä, että hänen tietojansa käsitellään sekä pääsy käsiteltäviin tietoihin. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada jäljennös käsiteltävistä/käsitellyistä tiedoista. 

Koja toimittaa tiedot rekisteröidylle yhden (1) kuukauden kuluessa tietopyynnöstä. 

Mahdolliset tietopyynnöt tai pyynnöt saada jäljennös tiedoista pyydetään osoittamaan: 
Koja-Yhtiöt Oy, PL 351, 33101 Tampere, tietosuoja(at)koja.fi

Oikeus tietojen korjaamiseen, oikeus  käsittelyn rajoittamiseen, oikeus vastustaa tietojen käsittelyä ja oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien epätäsmällisten tai virheellisten tietojen korjaamista.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Kojaa käsittelemästä häntä koskevia henkilötietoja, jos Kojalla ei ole enää laillista perustetta käsitellä hänen tietojaan.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää Kojaa poistamaan häntä koskevat henkilötiedot, jos Kojalla ei ole enää laillista perustetta säilyttää hänen tietojaan.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä silloin, kun se perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Koja ei käsittele henkilötietoja, jollei käsittelyyn ole olemassa huomattavan tärkeää ja perusteltua syytä tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 

Koja korjaa kaikki epätäsmälliset tai virheelliset tiedot viivytyksettä, kuitenkin yhden (1) kuukauden kuluessa asiaa koskevasta pyynnöstä.
  
Koja rajoittaa tietojen käsittelyä tai poistaa poistettavaksi pyydetyt tiedot viivytyksettä, kuitenkin yhden (1) kuukauden kuluessa asiaa koskevasta pyynnöstä, mikäli Kojalla ei ole lakiin perustuvaa velvoitetta käsitellä tai säilyttää näitä tietoja.  

Mahdolliset tietojen korjaamista, käsittelyn rajoittamista tai tietojen poistamista koskevat pyynnöt pyydetään osoittamaan: 
Koja-Yhtiöt Oy, PL 351, 33101 Tampere, tietosuoja(at)koja.fi
 
Automatisoidut yksittäispäätökset, mukaan lukien profilointi

Kojassa ei tehdä sellaisia päätöksiä, jotka perustuisivat pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja joilla olisi rekisteröityä koskevia oikeusvaikutuksia tai jotka vaikuttaisivat häneen merkittävästi. 

Oikeus saada asia tietosuojaviranomaisen ratkaistavaksi

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi, jos hän katsoo, että häntä koskeva henkilötietojen käsittely Kojassa on rikkonut tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu.

OTA YHTEYTTÄ

Uutiskirje tilattu!

TILAA UUTISKIRJE