OTA YHTEYTTÄ

KOJAN LTO-OSAAMINEN NÄKYVÄSTI ESILLÄ LANTMÄNNEN AGRON ENERGIANSÄÄSTÖINVESTOINNISSA

Lantmännen Agro Oy on viemässä Kouvolassa ja Ylivieskassa sijaitsevien rehutehtaidensa energiatehokkuuden kokonaan uudelle tasolle. Kojan Industrial Next -kokonaispalvelun avulla rehunvalmistusprosessin jäähdytysolosuhteet voidaan pitää optimaalisina ja syntyvä hukkalämpö saadaan kerättyä talteen ja sitä kautta hyötykäyttöön. 

Lantmännen Agron rehutehtaiden energiatehokkuutta kartoittaessa avainsanoiksi muodostuivat heti alussa energiansäästö ja jäähdytyksen optimointi lämmöntalteenottoa hyödyntämällä. Rehunvalmistusprosessissa käytetään suuria määriä kuumaa höyryä lämpökäsittelyyn ja suuri osa höyryn lämpöenergiasta päätyy tavallisesti imupuhaltimien kautta ulos taivaalle rehun jäähdytyksessä, jolloin syntyy hukkalämpöä. Hukkalämpöä voidaan energiansäästön lisäksi hyödyntää myös jäähdytyksen vakioinnissa, millä on merkittävä vaikutus lopputuotteen laatuun. 

– Energiatehokkuus, lopputuotteen laadun parannus ja hävikin vähentäminen ovat megatrendejä, joita kaikki yritykset tavoittelevat. On erittäin hienoa olla mahdollistamassa asiakkaillemme ratkaisuja, joilla on myös yhteiskunnallisesti aidosti suuri merkitys, kertoo Kojan liiketoimintapäällikkö Vesa Aalto.

KOJA INDUSTRIAL NEXT -KOKONAISRATKAISU TUO MERKITTÄVIÄ HYÖTYJÄ ASIAKKAILLE JA SUJUVOITTAA KOKO PROSESSIA

– Koja on yrityksenä vahvasti mukana päästöjen ja energian kulutuksen vähentämistalkoissa niin teollisuudessa, kiinteistöissä kuin laivoissakin. Periaatteenamme on tuottaa asiakkaille tehokas reitti vihreän siirtymän ja asiakkaiden oman liiketoiminnan tuottavuuden näkökulmasta, avaa Koja Teollisuusratkaisujen liiketoimintajohtaja Pasi Lähteinen.

Koja on kehittänyt uuden Industrial Next -kokonaisratkaisun, joka on suunniteltu varta vasten energiansäästöön, lämmöntalteenottoon, olosuhteidenhallintaan sekä prosessitekniseen parannukseen teollisuuden kohteissa. Industrial Next -ratkaisu suunnitellaan aina yhteistyössä asiakkaiden kanssa ja konsepti sisältää alkukatselmoinnin, kartoituksen, raportoinnin, suunnittelun, toteutuksen sekä seurannan.

Tähän asti Lantmännen Agron rehutehtailla on ollut vaihteleva käytäntö jäähdytysilman hallinnassa ja esilämmityksessä talvella. 

Kojan suunnittelema uusi ratkaisu koostuu modulaarisista Future-rakenteisista LTO-moduuleista ja tuloilmamoduuleista sekä modernista automatiikasta. LTO-moduulit asennetaan rehutehtaiden katoilla sijaitsevien rakeistuslinjojen ulospuhallushajottajien tilalle. LTO-moduuleissa on LTO-pattereiden lisäksi myös suodatintoiminnot sekä ohitustoiminnot prosessin oman suodatuksen vikatilanteita varten.

Tuloilmamoduulit puolestaan asennetaan katutasolle, nykyisen rakeistuslinjojen ilmanottoaukon kohdalle. Niistä löytyy vettä ja lunta erottavat säleiköt, G4-luokan karkeat suodattimet sekä kombipatteri, jolla tuloilmaa voidaan vuodenajan mukaan lämmittää tai viilentää. Viilennystä tehostetaan Koja-konserniin kuuluvan Chiller Oy:n vedenjäähdytyskoneella. Tuloilmavirtausta kontrolloidaan Kojan teollisuusratkaisujen valmistamilla tulopuhaltimilla. 

Automaatiojärjestelmän avulla säädetään kombipatterin venttiileitä ja tulopuhaltimien kierrosnopeutta. Näin rehutehtaan toiminnot ja olosuhteet pysyvät optimaalisina vuodenajasta, ulkolämpötiloista ja sääolosuhteista riippumatta. Lisäksi suuri osa hukkalämmöstä saadaan talteen. 

Lämmöntalteenottojärjestelmä tuottaa jopa 1 MW verran lämmitystehoa ja vuotuinen talteen otettu energia projektin rehutehtaissa on yhteensä n. 3 000 MWh.

MERKITTÄVÄ LISÄYS KOJAN PALVELUIHIN

Koja pääsee hyödyntämään Lantmännen Agrolle kohteissa osaamistaan poikkeuksellisen laajasti ja päivittämään esimerkiksi yleisilmanvaihtopuolelta tuttuja ratkaisuja teollisuuden toimintaa sopiviksi. Kojan laitteiston lisäksi kohteessa on hyödynnetty myös sisaryhtiö Chillerin laitteita. Projekti on merkittävä mahdollisuus siitäkin syystä, että kyseessä on Kojan ensimmäinen suuren kokoluokan projekti elintarvikealan prosessitekniikan alueella. 

– Yhteistyössä Lantmännen Agron kaltaisten asiakkaiden kanssa voimme tehdä merkittäviä ilmastotekoja sekä samalla parantaa asiakkaan prosessin tuottavuutta ja laatua, Lähteinen kiteyttää.

– Onnittelemme Lantmännen Agroa loistavasta toimittajavalinnasta ja kiitämme mahdollisuudesta päästä toteuttamaan tällaista vaikuttavaa projektia. Omalle projektitiimille toivotan tsemppiä projektin parissa. Otetaan tästä kaikki ilo irti ja myös oppia tulevaan, Aalto summaa.

OTA YHTEYTTÄ

Kojan asiantuntijat ovat valmiina auttamaan: processfans(at)koja.fi

Yhteystiedot

OTA YHTEYTTÄ

Uutiskirje tilattu!

TILAA UUTISKIRJE