OTA YHTEYTTÄ

28.1.2022

Koja kestävän kehityksen tiellä – Ymmärrystä ympäristövaikutuksista päästölaskennan avulla

Me Kojalla haluamme olla mukana edistämässä puhtaampaa ja terveellisempää elinympäristöä. Pyrimme kehittämään toimintaamme ja ratkaisujamme tukemaan kestävää kehitystä. Tiedon ja ymmärryksen lisäämiseksi olemme toteuttaneet organisaatiotason päästölaskentaa ja laskeneet valittujen tuotteiden aiheuttaman hiilijalanjäljen suuruuden. 

Suomi tavoittelee hiilineutraalisuutta vuoteen 2035 mennessä. Yritykset, erityisesti teollisuusyritykset, ovat tulevaisuuden tavoitteessa tärkeässä roolissa. Työpaikkojen tulee olla terveellisempiä ja turvallisempia, raaka-aineita tulee käyttää järkevästi, energiaa on käytettävä tehokkaasti ja ilmastonmuutosta on torjuttava. 

Kojan tahtotila on olla tukemassa tätä tavoitetta ja jo omistajastrategiassa määritellään yhtiön missioksi puhtaampi ja terveellisempi elinympäristö sekä pienempi hiilijalanjälki. Jotta voidaan todentaa toiminnan kehittyminen, on tarpeen lisätä tietoutta ja ymmärrystä.

Päästölaskentaa yhteistyössä Rambollin kanssa

Kojan organisaatiotason päästölaskenta aloitettiin vuonna 2021 yhteistyössä Rambollin kanssa. Organisaation päästöt laskettiin Tampereen toiminnan osalta kalenterivuodelle 2020 GHG protokollan (greenhouse gas protocol) mukaisesti.

GHG protokollan mukainen laskentatapa mahdollistaa laskennan tulosten tarkastelun päästökategorioittain ja laskenta on järjestelmällisesti suoritettu mahdollisimman tarkalla tasolla. Päästölaskennassa raportoitiin suorat päästöt (scope 1) ja ostoenergian epäsuorat päästöt (scope 2). Myös Kojan merkittävät muut epäsuorat päästöt (scope 3) tunnistettiin arvoketjusta.

Koja Oy:n laatu- ja kehitysjohtaja Johanna Kärki on toiminut kestävän kehityksen teemojen parissa Kojalla jo pitkään:

- Laskennan kautta pystyttiin tunnistamaan merkittävimmät päästölähteet ja omat vaikutusmahdollisuudet päästöjen syntyyn. Tavoitteena on vuosittain toistettavissa ja vertailtavissa oleva organisaatiotason päästölaskenta.

Tuotteiden ympäristövaikutukset hiilijalanjäljen laskennalla

Päästölaskennan ohella selvitettiin Future® ilmanvaihtokoneiden elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia laskemalla tuotteiden aiheuttaman hiilijalanjäljen suuruus. Myös tämä toteutettiin yhteistyössä Rambollin kanssa. Laskentatuloksia tullaan käyttämään Future®++ ja Future® S mitoitusohjelmissa. 

Laskenta tehtiin elinkaariarvioinnin menetelmin (Life Cycle Assessment, LCA) käyttäen Gabi elinkaarimallinnusohjelmaa ja noudattaen standardia ISO 14067 (Greenhouse gases. Carbon footprint of products. Requirements and guidelines for quantification) sekä elinkaariarvioinnin standardeja ISO 14040 ja ISO 14044. Käytetyt päästökertoimet kerättiin suoraan materiaalivalmistajilta tai hyödyntäen Gabi ja Ecoinvent päästötietokantoja. 

Suunnaksi hiilitiekartta

Saadut kokemukset laskentatyöstä ovat olleet rohkaisevia ja toteutetun päästölaskennan päivittämistä jatketaan Tampereen osalta ja laajennetaan koskemaan myös Jalasjärven toimintoja. 

Laajempana kokonaisuutena käynnistetään Koja Oy:n hiilitiekartan laadinta. Hyvin toteutettu hiilitiekartta toimii kattavana ohjenuorana Kojan matkalla kohti asetettavaa päästövähennystavoitetta. Myös hiilijalanjälkeä koskevaa raportointia tullaan kehittämään ja käynnistetään prosessipuhaltimien LCA-laskenta.

- Odotan innolla sitä, että pääsemme Kojassa hiilitiekartalla määrittämään ja aikatauluttamaan päästötoimenpiteet sekä laatimaan mittarit niiden seurantaan. Tästä on hyvä jatkaa, toteaa Johanna Kärki.

 

Lue myös vastaavat artikkelit:

Kojan koneen tuotetaan ilmastoystävällisellä sähköllä >>

Sertifioidusti kestävämpää energiankäyttöä >>
 

OTA YHTEYTTÄ

Uutiskirje tilattu!

TILAA UUTISKIRJE