OTA YHTEYTTÄ

09.04.2021

Hyviä ratkaisuja tulevaisuuteen – FAT-testaus tuo toimintavarmuutta ja säästöjä

Kojan R&D Centerillä Tampereella on takana tiivis kaksipäiväinen koitos: Oulun Tulevaisuuden sairaala -hankkeen ilmanvaihtojärjestelmä testataan laboratorio- olosuhteissa FAT-testeillä. Paikalla ovat kaikki hankkeen eri osa-alueiden asiantuntijat: rakennuttaja, talotekniikkasuunnittelija sekä automaatiovastaava.

Lähde: OYS aineistopankki

– Kojan R&D Centerissä voidaan testata kaikki laitteet, ja lisäksi teemme näitä projektikohtaisia FAT-testejä, joissa ovat mukana projektin kaikki osapuolet suunnittelusta urakoitsijaan, kertoo Kojan R&D Centerin vetäjä Taru Lähteenmäki.

Yhteistyössä tapahtuva testaus on Kojalle uusi toimintamalli, jonka hyvät tulokset näkyvät jo työmailla ympäri Suomen. Laitteet ja järjestelmät testataan laboratoriossa ääriolosuhteissa ja varmistetaan virheetön toimivuus kaikissa tilanteissa ympäri vuoden.

– Testaamalla kattavasti etukäteen voidaan nopeuttaa rakentamisen aikataulua ja varmistaa koneen ja automaation yhteispeli niin kesä- kuin talviolosuhteissa. Yhdessä tekeminen tuo rakennushankkeille turvallisuutta, kustannustehokkuutta ja nopeutta.

Testaaminen vapauttaa aikaa muihin toimintoihin

– Laboratoriossa voidaan tehdä ennalta testejä, jotka normaalisti veisivät kallista aikaa työmaalla, sanoo A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:n LVI-valvoja Juha-Matti Lahtinen.

– Teemme testiajoja, joilla tarkistetaan että koneilla päästään vaadittaviin suoritusarvoihin. Normaalisti tämä tehtäisiin vasta työmaalla. Testaaminen vapauttaa kriittistä aikaa, joka muutenkin on yleensä työmailla kortilla.

Ennakkotestauksella saadaan myös kriittistä tietoa mahdollisesti toistuvista ongelmista järjestelmissä ja komponenteissa.
– Toiminnallisissa testeissä tehdyt havainnot voidaan huomioida helposti kaikissa koneissa ja korjata ennakkoon. Ja vieläpä ilman turhaa kiirettä.

Kojan tuotteet valittiin Oys:in kohteeseen Hankkeen parhaaksi -menetelmän kautta. Siinä huomioidaan paitsi taloudelliset, laadulliset ja tekniset kriteerit myös järjestelmien ylläpito ja huoltotoimenpiteet. Kumppaniksi valitaan paras pitkällä tähtäimellä.
– Kojan kanssa yhteistyö on sujunut alusta asti hyvin. Pidämme yhdessä esimerkiksi työpajoja, joissa kehitetään yhteistyötä ja ilmanvaihtoratkaisuja. Oma yhteyshenkilö on aina tavoitettavissa, Lahtinen kiittelee.

Yhteistyö ja testaus näkyy suoraan kustannuksissa

Caverion Oy:n talotekniikkaratkaisujen johtava asiantuntija Mikko Myyryläinen pitää tärkeänä, että FAT-testeissä on mukana koko asiantuntijaryhmä. Myyryläisen mukaan esitestaus vaikuttaa paitsi koko projektin laatuun myös kustannuksiin.

– Kun yhdessä tehdään, koko toimintaketju pysyy eheämpänä. Aikataulun pitävyys on äärimmäisen tärkeää, sekä tietenkin järjestelmäkokonaisuuden laatu. Tämä kaikki näkyy viimekädessä euroissa, eli säästetään myös kustannuksia.

Testauksella pyritään varmistamaan järjestelmien toiminta varsinkin ääriolosuhteissa.
– Ihan joka vuosi ei Suomessakaan päästä 35 pakkasasteen lukemineen. Laboratorioissa nämä olosuhteet voidaan simuloida ja tehdä tarvittavat säädöt. Testien ansiosta on päästy jo tekemään koneisiin muutoksia, joita ihan varmasti olisi jouduttu tekemään sitten myöhemmin paikanpäällä.

Kaksipäiväisissä testeissä on tullut esille laitteiston toimivuuden kannalta elintärkeitä seikkoja.
– Esimerkiksi sairaalan leikkaussalin ilmanvaihtokoneeseen tehtiin säätöjä, joilla ei haeta mahdollisimman hyvää hyötysuhdetta vaan nimenomaan toiminnallisuutta leikkaussaliolosuhteissa. Sellaisen tilan olosuhteiden on oltava stabiilit kaikissa tilanteissa, eikä hyötysuhde ole silloin kriittisin asia.

Testaus auttaa kehittämään ohjelmistoja

Siemensin järjestelmäasiantuntijat Sami Aittokumpu ja Kristian Muotka ovat tyytyväisiä laboratoriotestauksen oikeellisuuteen.

– Varsinkin kun kohteessa on haastavia leikkaussalitiloja, on testaaminen tietysti äärimmäisen tärkeää. Koneet pystytään testaamaan oikeissa olosuhteissa, ei pelkästään simuloinnissa. Simulaatiossa prosessivaste ei ole aina täysin oikea, vaan joudutaan arvailemaan. Tässä näemme oikeat säätövasteet.

Myös Aittokumpu ja Muotka näkevät testaamisen isoimpana ansiona työn nopeutumisen ja virhetilanteiden vähenemisen.
– Jos kohteessa on vaikka 80 ilmanvaihtokonetta, niin muutosten tekeminen niihin kaikkiin yksitellen veisi helposti parikin viikkoa. Tavoitteena on saada työmaalle mahdollisimman valmis paketti.

FAT-testauksesta hyötyy myös automaatiotoimittaja.
– Ajojen tekeminen ennakkoon auttaa kehittämään myös ohjelmistosuunnittelua. Yhdessä Kojan tuotekehityksen kanssa käymme läpi LTO-paketteja ja mietimme, mikä on järkevin ja tehokkain tapa tehdä.

Tutustu Koja Future® koneisiin »

Kysy lisää vaativien kohteiden ilmankäsittelystä Kojan myynniltä »

OTA YHTEYTTÄ

Uutiskirje tilattu!

TILAA UUTISKIRJE