CONTACT US

23.10.2019

Koja to Strengthen Process Fans Organisation in Sweden

To ensure a tailored cost-effective project management and delivery model designed to fit the unique starting points and needs of each customer, Koja strengthens its operations in the global market and expands the Växjö office in Sweden. Our Process Fan specialists in Växjö cover fan sales as well as service operations including service, modernizations, condition monitoring and spare parts.

Sales Manager Thomas Gal has joined the Process Fans team in our Växjö office and handles the sales of service operations. With a long experience of process fans for industrial applications reaching back more than thirty years Thomas is very well positioned to respond to your needs.

Koja’s Process Fans specialists will be happy to help you with all issues relating to fans. Contact us!

Sales, Växjö office:
Thomas Gal, Sales Manager, Process Fans Service, tel. +46 709 30 55 29, thomas.gal@koja.com
Mikael Petersson, Sales Manager, Process Fans, tel. +46 709 30 55 30, mikael.petersson@koja.com
Koja Ltd., Videum Science Park, 35196 Växjö, Sweden

FANS IN OPERATING CONDITION, WITH THE HELP OF A SINGLE SUPPLIER.

Koja förstärker organisationen för Processfläktar i Sverige

För att säkerställa en skräddarsydd och kostnadseffektiv projektlednings och leveransmodell avsedd att passa varje enskild kunds specifika behov förstärker Koja sin närvaro på den globala marknaden och expanderar kontoret i Växjö. Våra specialister på processfläktar täcker såväl nyförsäljning som service inklusive moderniseringar, tillståndskontroll och reservdelar.

Thomas Gal har anställts som ansvarig för service och eftermarknad i Sverige. Med en lång erfarenhet av processfläktar för industriella applikationer som sträcker sig mer än trettio år tillbaka är Thomas väl positionerad att svara upp mot era behov.

Koja specialister på Processfläktar hjälper er gärna med alla frågor som gäller fläktar. Kontakta oss!

Försäljning och service, Växjökontoret:
Thomas Gal, Försäljningschef Service, tel. +46 709 30 55 29, thomas.gal@koja.com
Mikael Petersson, Försäljningschef Processfläktar, tel. +46 709 30 55 30, mikael.petersson@koja.com
Koja Oy filial i Sverige, Videum Science Park, 35196 Växjö, Sweden

FLÄKTAR I STABIL DRIFT, MED HJÄLP AV EN ENDA LEVERANTÖR.

CONTACT US

Uutiskirje tilattu!

TILAA UUTISKIRJE