OTA YHTEYTTÄ

Koja R&D Center
Maailmanluokan osaamista.

HUIPPURATKAISUJA VAATIVISTA TESTAUSOLOSUHTEISTA

Kojan R&D Center on tuotekehitys- ja testauskeskus, jossa on kattavat testausmenetelmät kaikille Kojan tuoteryhmille. Kojan ilmankäsittelylaitteet ja -järjestelmät testataan nyt todellisissa käyttöolosuhteissa. Komponenttien ominaisuuksia testataan jo tuotekehitysvaiheessa, yhä vaativimmissa projekteissa.

Testatun tiedon ansiosta laitteiden ja järjestelmien käyttö on asiakkaillemme optimaalista koko elinkaaren ajan – yhtä lailla kiinteistöissä, teollisuudessa kuin laivoissa.

Testatut valinnat asiakkaan eduksi

 • Todennettua suoritustietoa jo tuotekehityksen alkuvaiheessa
 • Komponenttien ominaisuudet testataan todellisissa käyttöolosuhteissa
 • Tuloksellisia tuotekehitys- ja testausprojekteja nopealla aikataululla
 • Asiakkaan tehostetut prosessit minimoivat energiankulutusta 
 • Älykkäitä, energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja

Optimoidut Kojan oman tehtaan lämmönsiirtimet

Kojan ydinkomponentteihin kuuluvat omaa tuotekehitystä olevat Kojan Jalasjärven tehtaalla valmistetut jäähdytys-, lämmitys- ja lämmön talteenottopatterit. Lämmönsiirtimien tehokas tuotekehitys, optimointi asiakasprojektien tarpeeseen sekä elinkaarikustannusten tarkka ennustaminen vaativat runsaasti mittausdataa.

 • Suoritustehon testaus EN 1216 -standardin mukaan
 • Jäähdytys- ja lämmityspattereiden testit 150 kW asti
 • Maksimikoko 1200 mm x 1200 mm
 • Ilmavirta-alue 0,5 m3/s – 5 m3/s

Korvaamatonta tietoa olosuhdehuoneista

Kolme erityisesti ilmanvaihtolaitteiden testauksiin suunniteltua kaiunta- ja olosuhdehuonetta on rakennettu niin ilmankäsittely- ja jäähdytyslaitteiden tuotestandardien mukaiseen testaamiseen kuin laitteiden pidempiaikaisiin testiajoihin todellisissa käyttöolosuhteissa. Testausta varten kuhunkin testihuoneeseen luodaan halutut, stabiilit testiolosuhteet.

Äärimmäisen tiukatkaan vaatimukset eivät tuota ongelmia, kun tuotteet testataan todellisissa käyttöolosuhteissa jo ensimmäisistä tuotekehityksen prototyypeistä alkaen.

Testatut valinnat asiakkaan eduksi

 • Kapasiteetti: ilmavirta 0–2 m3/s, jäähdytys- ja lämmitysteho 20 kW asti
 • Suoritusarvot ja toimintakokeet tuotestandardien mukaan (EN 1397, EN 308 jne.)
 • Aerodynamiikan ja akustiikan mittaukset, äänitehotasot (ISO 3741)

Runsaasti mittausdataa suuristakin koneista

Suurempien kokonaisten ilmankäsittelykoneiden testaamiseen on oma mittausjärjestely. Kulloinkin halutut testausolosuhteet luodaan vuodenajasta riippumatta tropiikin +32°C/90%RH ja arktisempien olosuhteiden välillä.

Erilaisia mittauksia toteutetaan yhtä lailla tuotestandardien mukaan kuin pidempiaikaisina koeajoina todellisissa käyttöolosuhteissa. Ensiluokkainen komponenttien ja kokonaisuuden optimointi sekä elinkaarilaskennan tarkka hallinta vaativat runsaasti mittausdataa.

 • Suurten kokonaisten ilmankäsittelykoneiden tai komponenttien suorituskyky aina 8 m3/s asti
 • Jäähdytysteho 250 kW asti ja lämmitysteho 150 kW asti
 • Suorituskyvyn mittaukset standardien EN 13053, EN 308 ja ISO 5801 mukaan
 • Äänimittaukset ISO 5136 ja ISO 3744 mukaisesti

Taatusti toimintavarmaa datasalijäähdytystä

Tuotekehitys- ja testauskeskuksessa on myös ainutlaatuinen ulkoilmajäähdytteinen testidatasali LTO-ratkaisuineen, mikä varmistaa energiatehokkaan ja toimintavarman datasalijäähdytyksen kehitystyön myös jatkossa.

Kojan avulla asiakas saa huippuratkaisut ilman olosuhteiden hallintaan ja jäähdytykseen niin erityistä tarkkuutta vaativissa laboratorio-olosuhteissa kuin ehdotonta luotettavuutta tarvitsevissa IT-palvelinkeskuksissa.

 • Matalan PUE-luvun (Power Usage Effectiveness) suoran vapaajäähdytyksen ratkaisut
 • Automaation lämpötilojen ja kosteudensäädön testaus
 • Testit ASHRAE 2015 termisten lämpöohjesääntöjen mukaan

R&D Center pähkinänkuoressa

 1. Tuotestandardien mukaiset testaukset vakio-olosuhteissa omassa laboratoriossa
 2. Ilmankäsittelylaitteiden ja -järjestelmien testaaminen todellisissa käyttöolosuhteissa jo tuotekehitysvaiheessa
 3. Energiankulutuksen entistä tarkempi ennustaminen minimoi kulutusta
 4. Automaatiojärjestelmät voidaan testata erittäin kattavasti
 5. Ainoa ulkoilmajäähdytteinen testidatasali LTO-ratkaisuineen energiatehokkaaseen ja toimintavarmaan datasalijäähdytykseen

Puhtaampaa ilmaa, luontoa unohtamatta

 • Tuotekehitys- ja testauskeskuksen käytössä 1711 m2
 • Kolme 30 m2 olosuhde- ja kaiuntahuonetta
 • Hallin korkeus ulkopuolelta noin 10 metriä
 • Tuotantoon ja tuotekehitykseen investoitu 20 miljoonaa euroa

OTA YHTEYTTÄ

Uutiskirje tilattu!

TILAA UUTISKIRJE