OTA YHTEYTTÄ

13.12.2019

Opiskelijasta Kojalaiseksi

Koja tarjoaa mahdollisuuksia tulevaisuuden osaajille harjoittelu- ja kesätyöpaikkojen sekä päättötöiden kautta. Yhteistyö tulevaisuuden osaajien kanssa tuo yhtä lailla arvokasta oppia opiskelijoille kuin uutta näkökulmaa yritykselle. Parhaassa tapauksessa opiskelujen aikainen kesätyö poikii aiheen opinnäytetyölle ja päätetään yhdessä jatkaa matkaa vakituiselta pohjalta. Tampereen ammattikorkeakoulussa talotekniikan alaa opiskelleet Joonas Kallinki ja Jan-Sebastian Brandt ovat siirtyneet sujuvasti opinnoista työelämään Kojalle.

Joonas Kallinki, myynti-insinööri

Kesätyöt voivat olla usein ensimmäinen kosketus yrityksen töihin. Joonas Kallinki sai työpaikan Kojan talotekniikkaratkaisujen parissa kesäksi 2017 ja pääsi samalla suorittamaan opintoihinsa kuuluvan harjoittelujakson. Kesä sujui pitkälti talotekniikan modernisointiprojektien parissa. Samasta aihepiiristä löytyi myös opinnäytetyö, jota Joonas teki Kojalle opintojen ja töiden ohella seuraavan lukuvuoden aikana. Opinnäytetyössä keskityttiin ilmankäsittelykoneiden nykyisien toimintapisteiden sekä energiankulutusten selvittämiseen, jotta modernisoinnissa saavutettu energiansäästö olisi luotettavasti todennettavissa.

– Työn avulla saatiin selvitettyä ja todennettua modernisaatioprojektien energiansäästöpotentiaali sekä laadittua työohje tulevia projekteja varten, Joonas selittää työnsä sisältöä.

Keväällä 2018 Joonas valmistui Tampereen ammattikorkeakoulusta LVI-tekniikan insinööriksi ja siirtyi Kojalla myynti-insinöörin tehtäviin toimenkuvana kohteiden kartoittaminen ja tarjouksien laskeminen LVI-tekniikan osalta. Työnkuvaan on tarjouksien laskemisen lisäksi sisältynyt myös maailman suurimmilla risteilijöillä työskentelyä mm. HVAC-järjestelmien kartoitus- ja kehitysprojektien parissa. Kohteet ovat olleet suurten varustamojen risteilijöitä, minkä vuoksi matkatyökin on tullut tutuksi.  

– Kojalla työskentely on tarjonnut paljon mahdollisuuksia ja mielekkäitä haasteita. Arvojensa mukaan toimiva perheyritys on harvinaisuus nykymaailmassa ja onkin ilo olla osa tätä työyhteisöä, toteaa Joonas. 

Jan-Sebastian Brandt, projekti-insinööri

Ensikosketus tulevaan työpaikkaan voi tapahtua myös oppilaitoksen tapahtumien myötä. Jan-Sebastian Brandt osallistui keväällä 2018 opiskelukavereidensa kanssa vuosittain järjestettävään valtakunnalliseen LVI-alan oppilaitosten kilpailuun, joka tuolloin järjestettiin Kojalla.

– Opiskeluaikana on mielenkiintoista päästä tutustumaan oikeisiin yritysympäristöihin. Koja vaikutti kiinnostavalta ja kehittyvältä yritykseltä ja laitoinkin kesätyöhakemuksen tulemaan, kertoo Jan-Sebastian ensivaikutelmistaan.

Kisan jälkeen Jan-Sebastianin kesä kului Kojalla projektien parissa ja kokeneiden projektinhoitajien ohjauksessa. Työt vaihtelivat ilmanvaihtokoneiden puhaltimien vaihdosta lämmitysputkien asennukseen ja ilmanvaihtokoneiden konehuoneisiin nostoihin. 

Viimeisen vuoden opintojen ohella Jan-Sebastian teki Kojalle osa-aikaisesti töitä ja syksyn myötä kohdalle osui ensimmäinen laivaprojekti, jonka myötä selvisi aihe opinnäytetyölle. Kojan ammattilaisten haastattelujen ja laivalla tehtyjen HVAC-järjestelmien kartoitusprojektien pohjalta syntyi opinnäytetyö maailman suurimpien risteilijöiden HVAC-järjestelmien kehittämisestä. Jan-Sebastian tutki työssään erilaisten energiansäästötoimenpiteiden sovellettavuutta ja energiansäästöpotentiaalia sekä energiansäästön todentamisen mahdollisuuksia valtameriristeilijöillä.  

Opinnäytetyö valmistui keväällä 2019 ja samalla Jan-Sebastian valmistui LVI-talotekniikan insinööriksi. Ura Kojalla on jatkunut projekti-insinöörinä ja hänen toimenkuvansa muodostuu risteilijöiden HVAC-järjestelmäkartoituksista sekä ulkomaankomennusten välissä maapuolen projektien projektinjohtamisen harjoittelusta.

– Työnantajana Koja on tarjonnut erittäin mielenkiintoisia ja monipuolisia projekteja, joissa olen saanut olla mukana. Aamuisin töihin lähtö ei harmita ja kysyville voi ylpeästi kertoa olevansa Kojalla töissä. Täällä tovin töissä oltuani ymmärrän, miksi työntekijät viihtyvät täällä vuosikymmeniä.

OTA YHTEYTTÄ

Uutiskirje tilattu!

TILAA UUTISKIRJE