OTA YHTEYTTÄ

20.12.2021

Konetekniikan opiskelijasta tuotannon kehittäjäksi

Opiskelun ja työnteon yhdistäminen voi olla haasteellista, mutta parhaimmillaan nämä osa-alueet tukevat toisiaan. Ville Peltomäki on tehnyt diplomityönsä tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen kehittämiseen liittyen yhteistyössä Kojan kanssa. 

Opintojen ja töiden yhteispeliä

Koja tarjoaa mahdollisuuksia tulevaisuuden osaajille harjoittelu- ja kesätyöpaikkojen sekä päättötöiden kautta. Ville Peltomäki on saanut ensimmäiset kokemukset Kojasta jo kouluaikojen työelämään tutustumisjaksolla. Tällä hetkellä hän työskentelee tuotannon kehitysinsinöörinä Kojan Teollisuusratkaisut-yksikössä Tampereella ja valmistui syksyllä 2021 konetekniikan diplomi-insinööriksi Tampereen yliopistosta. Opintojen ja työn yhteensovittaminen on sujunut hyvin.

– Opiskelun ja töiden yhdistämisessä hienointa on ollut se, että itselle konkretisoituu, mitä taitoja työelämä vaatii. Nyt valmistumisen jälkeen on kuitenkin mahtavaa, että pystyy keskittymään yhteen fokusalueeseen, eikä tarvitse multitaskata opintojen ja työn kanssa. Jatkuvaa oppimista tämä kuitenkin edelleen on, vaikka se vähän klisee onkin, Ville toteaa.

Diplomityöstä käytäntöön

Päättötyön aihe muodostui syksyllä 2020 yhteistyössä yrityksen kanssa ja se liittyi tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen kehittämiseen. Työn ripeän etenemisen mahdollisti yhdeksän kuukauden mittainen täysipäiväisen päättötyöntekijän pesti. 

Tehokas tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus edellyttävät tuotannon tietojärjestelmiltä yhteentoimivuutta ja reaaliaikaista tiedonkulkua. Erityisesti ERP-järjestelmien tuotantotilauksia käsittelevät toiminnallisuudet ovat usein pintapuolisia. Tämä aiheuttaa haasteita tuotannonsuunnittelu- ja ohjausprosessissa, jossa tapahtuu jatkuvasti uudelleensuunnittelua vaativia muutoksia. 

– Työssäni määriteltiin eri tutkimusmenetelmien avulla kohdeyrityksen tuotannon suunnittelu- ja ohjausprosessin nykytila sekä tavoitetila ja suunniteltiin puhallintehtaan karkeasuunnittelumalli. Tämä työtunteihin perustuva karkeasuunnittelumalli otettiin myös käyttöön tutkimuksen aikana, selventää Ville. 

Syksystä 2021 alkaen Ville on päässyt toteuttamaan päättötyön näkökulmasta asioiden käytäntöön viemistä tuotannon kehitysinsinöörin tehtävässä. Hänen tehtävänsä ovat keskittyneet tietojärjestelmähankkeisiin ja valmistuksen kuormitukseen liittyviin töihin. Käytännössä työ sisältää kehitysprojekteja ja tuotannon ohjaamista.

Kasvua liiketoiminnan mukana

Villen urapolku Kojalla on edennyt työelämään tutustumisesta kesätöiden kautta vakituiseen työsuhteeseen. Kesätöitä löytyi useampana kesänä ja lukion jälkeen hieman pidempikin määräaikaisuus. Työt vaihtelivat arkisto- ja dokumentointihommista lähettämö- ja kokoonpanotehtäviin. Konetekniikan opintojen aikana Ville aloitti osa-aikaisena projekti-insinööriharjoittelijana Teollisuusratkaisujen liiketoiminnassa. Kojalla etsittiin tuolloin luotettavaa opiskelijaa kasvamaan ja kehittymään liiketoiminnan mukana. Ville sai paikan ja uravalinta on tuntunut oikealta.

– Harjoittelujen ja kesätöiden kautta on nähnyt ja kuullut käytännössä millaista työarki Kojalla on. Ne ovat myös tutustuttaneet teollisuuden ja tuotannon toimintaympäristöön, ja samalla herättäneet mielenkiinnon ja rohkaisseet valitsemaan oman opintopolun. 

Kolmannen polven Kojalainen

Pitkäjänteisesti toimivassa perheyrityksessä on useita pitkiä työuria. Ville on jo kolmannen sukupolven Kojalainen. Hänen isänsä Jukka Peltomäki palkittiin tänä vuonna ansiomerkillä 30 vuoden työurasta Kojan palveluksessa. 

– Koja on näyttäytynyt minulle luotettavana perheyrityksenä jo lapsena, kun olen nähnyt ja kuullut yrityksestä ensimmäisiä kertoja. Ensimmäiset muistot liittyvät Kojalta saatuihin vappupalloihin. Sen lisäksi on ollut hienoa seurata, että tulevaisuuteen uskotaan ja panostetaan investoimalla Suomeen. Vuosien aikana on nähnyt sivusta esimerkiksi nykyisten tehdaskiinteistöjen rakentamisen ja nyt töiden aloittamisen jälkeen on päässyt itsekin päättämään uusimmista kehityshankkeista, Ville kertoo.

OTA YHTEYTTÄ

Uutiskirje tilattu!

TILAA UUTISKIRJE