OTA YHTEYTTÄ

Ouluun maailman älykkäin sairaala

ILMANVAIHTO KESKEISESSÄ ROOLISSA OULUN ÄLYKKÄÄSSÄ SAIRAALASSA

Ilmanvaihtoteknologian toimivuus on suoraan kytköksissä potilasturvallisuuteen. Ouluun rakennettavasta uudesta yliopistollisesta sairaalasta pyritään rakentamaan maailman älykkäin sairaala. Myös ilmanvaihto sairaalassa on merkittävässä roolissa. Osana OYS 2030 -uudistamisohjelmaa rakennettavat uudet tilat on suunniteltu vastaamaan tulevaisuuden erikoissairaanhoidon tarpeisiin.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin asettama kunnianhimoinen tavoite vaatii paljon uusien rakennusten talotekniikalta. Lisäksi tavoitteeksi asetettu energiatehokkuusluokka B edellyttää talotekniikalta tehokasta lämmön talteenottoa sekä pitkälle vietyä Rakennusautomaatiota eri järjestelmien ohjauksessa.

”Kyseessä on aidosti älykäs sairaala, jossa rakennusautomaation avulla voidaan ohjata eri järjestelmien toimintaa ja olosuhteita tarpeiden mukaan. Henkilökunnalle suunnitellut käyttöliittymät on tehty erittäin helppokäyttöisiksi. Tilan olosuhteet näkyvät näytöllä ja niitä on helppo muuttaa”, sanoo OYS:n ohjelmajohtaja Kari-Pekka Tampio.  

Talotekniikka-alan perheyhtiö Aro Systems on vastuussa työn alla olevan ensimmäisen vaiheen ensimmäisen rakennuksen talotekniikasta. 

”Ilmanvaihto saoiraalassa on suurin yksittäinen talotekniikkahankinta, mitä yliopistollisen sairaalan uudistamisohjelmassa tehdään. Uuden A-rakennuksen koko on 60 000 bruttoneliötä. Se on myös Aro Systemsin suurin yksittäinen projekti koskaan”, sanoo Aro Systemsin projektinjohtaja Esa Lähteenmäki.

Ilmanvaihto on sairaaloissa keskeisessä roolissa

Sairaalamaailmassa yksi keskeisiä potilasturvallisuuteen liittyviä tekijöitä on ilmanvaihtotekniikka, jonka ominaisuuksia ovat muun muassa haluttu ilmamäärä, painetaso, puhtaus, lämpötila, lämmön talteenotto ja laitteista lähtevä ääni. Aro Systems luottaa Oulun uudessa yliopistollisessa sairaalassa suomalaisen Kojan valmistamaan ilmanvaihtotekniikkaan.

”Osa sairaaloiden tiloista asettaa ilmanvaihdolle erityisvaatimuksia. Esimerkiksi leikkaussalit vaativat juuri oikean lämpötilan ja ilmankosteuden sekä muut ilmanvaihdolla säädettävät ominaisuudet. Kun on kysymys elämästä ja kuolemasta, niin siinä ei sallita poikkeamia”, sanoo Kojan myyntipäällikkö Matti Riskumäki.

”Sairaalaolosuhteiden yksi vaatimus on ilmanvaihdon virheetön toiminta keskeytyksettä. Esimerkiksi epidemiatilanteissa ilmanvaihdon kautta ei saa tapahtua viruksen leviämistä. Oulun uuden sairaalan ilmanvaihtojärjestelmä on varmennettu sähkön osalta kolminkertaisesti varavoiman ja UPS-laitteiden avulla”, Lähteenmäki täydentää.  

Sairaaloissa ilmanvaihdon ja puhtauden laatu varmistetaan ilmastoinnin tehokkaalla suodatuksella ja kanaviston tiiveydellä. Ilmanvaihdossa käytetään useasti korkealla erotusasteella varustettuja suodattimia infektioiden ja bakteerien ehkäisyyn. Lisäturvaa antaa nestekiertoinen lämmöntalteenottojärjestelmä, jossa tulo- ja poistoilmat eivät sekoitu keskenään.

Turvallinen ja energiatehokas

Kojan valmistamia ilmanvaihtokoneita toimitetaan Oulun sairaalaan kaikkiaan noin 80 kappaletta. Ensimmäiset koneet saapuivat rakennustyömaalle heinäkuun puolivälissä, ja siitä eteenpäin niitä on toimitettu kolmen laitteen viikkovauhdilla. 
Ilmanvaihtotekniikan rakennetta ja ominaisuuksia ohjataan kansainvälisillä standardeilla. Sairaaloissa käytettävät laitteet ovat määrättyjen hygieniastandardien mukaisia. Vastaavia hygieniakoneita käytetään esimerkiksi elintarvike- ja elektroniikkateollisuudessa.

”Olemme miettineet tarkkaan myös elinkaarikustannuksia. Kojan valmistama energianhallintaratkaisu varmistaa rakennuksen elinkaaren mittaiset energiasäästöt. Elinkaarilaskelmat sekä tuotekehitys- ja kenttämittausten tulokset antavat lupauksen huomattavasta energiansäästöstä”, Riskumäki pohtii.

Huolellinen suunnittelu ja testaus nopeuttaa käyttöönottoa

Ennen kuin Kojan tehtaalla päästiin valmistamaan vaadittavia laitteita, sovittiin kaikki yksityiskohdat erittäin huolellisesti. Esimerkiksi tilantarve tulee laskea pilkulleen oikein, koska ylimääräisiä neliöitä ei rakenneta. Myös laitteiden huolto ja ylläpito vaatii riittävät tilat. 

”Yhteistyö on sujunut todella mallikkaasti jo suunnitteluvaiheesta lähtien. Meillä on ollut erittäin mutkaton keskusteluyhteys eri toimijoiden välillä. Oulu saa modernia ilmanvaihtotekniikkaa kotimaiselta toimittajalta”, Tampio päättää.

 

Kojan Ouluun tuottamat ilmanvaihtokoneet ovat moduulikoneita. Kun kone eli ilmanvaihtotarve mitoitetaan, niin valikoituu kone ensisijaisesti ilmamäärän mukaan. Mukaan laitetaan tarvittava määrä komponentteja, kuten suodatus, talteenotto, lämmitys tai kuivaus.
(Kuvat: Veli-Pekka Kotikumpu)

Lisätietoja:

Matti Riskumäki, Koja Oy
Rakennusten ilmankäsittelyratkaisut, myyntipäällikkö
Puh. 040 865 7972, matti.riskumaki(at)koja.fi

Esa Lähteenmäki, Aro Systems Oy
Projektijohtaja, Tulevaisuuden sairaala 2030
Puh. 040 5691 675, esa.lahteenmaki(at)arosystems.fi

Kari-Pekka Tampio, OYS 2030, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Ohjelmajohtaja
Puh. 040 151 4005, kari-pekka.tampio(at)ppshp.fi

OTA YHTEYTTÄ

Uutiskirje tilattu!

TILAA UUTISKIRJE