OTA YHTEYTTÄ

Entos yhteistyö

KOJAN JA ENTOSIN YHTEISTYÖ VIE HUIPPUIMURIEN ENERGIATEHOKKUUDEN JA ÄLYKKYYDEN UUDELLE TASOLLE

Koja on tehnyt yhteistyöpilotin edistyksellisiä LVIS-rakennusautomaatiopalveluja suunnittelevan ja toteuttavan Entos Oy:n kanssa. Entosin älykkäillä ratkaisuilla voidaan mitata huippuimurien käyttöä sekä ilman laatutekijöitä ja ominaisuuksia, kuten kosteutta, lämpöä ja ilman sisältämiä yhdisteitä. Tämä puolestaan mahdollistaa entistä älykkäämpien ja energiatehokkaampien ilmanvaihtojärjestelmien kehittämisen.

– Yhteistyön aloittaminen oli mutkatonta, sillä olemme Entosin kanssa molemmat kotimaisia toimijoita, joilla on vertaansa vailla olevaa ammattitaitoa sekä huipputeknologiaan nojaavia tuotteita. Emme ole siis toistemme kilpailijoita, vaan tuotteemme tukevat toisiaan. On myös erittäin tärkeää, että molemmat kokevat energiatehokkuuden ja hiilijalanjäljen pienentämisen panostamisen arvoisina asioina. Edellä mainitut arvot sekä toimintamallit yhdistävät tuotteitamme ja tekemistämme, kertoo Kojan markkinointipäällikkö Matti Huvinen.

ASUMISEN RYTMIIN SOPIVIA RATKAISUJA

Kojan HiFEK ECO on entistä energiatehokkaampi ja ympäristöystävällisempi huippuimuri. Uudistuneessa sarjassa on tarkkaan harkitut puhallinvaihtoehdot sovitettu ilmavirta-alueisiin, ja näin on saatu entistäkin energiatehokkaampia vaihtoehtoja. Muiden Koja-tuotteiden tapaan myös HiFEK ECO valmistetaan päästöttömällä sähköllä.

Kun tähtäimessä on energiatehokkaampi ilmanvaihto ja optimoidut olosuhteet, on juuri Entos luonteva yhteistyökumppani. Entosin ohjainlaitteistoilla huippuimureista saadaan tarpeellista dataa, jonka avulla ilmavirtoja voidaan jaksottaa ja säätää asumisen rytmiin sopivaksi.

– Suurin osa tämän päivän ilmanvaihdon tuulettimista toimii perinteisellä kolmiportaisella kello-ohjauksella. Eli laitteeseen on määritelty aamutuuletus, iltapäivätuuletus ja iltatuuletus. Tuuletukset tapahtuvat siis joka päivä samaan aikaan. Meidän järjestelmällämme tuuletusta pystytään sen sijaan jaksottamaan sen mukaan, milloin huoneistossa oleskellaan. Täytyy muistaa, että ihmisten päivärytmi harvoin toistuu päivästä toiseen täysin samanlaisena, kertoo Entosin toimitusjohtaja Aki Pohjalainen

Tällä hetkellä Entos valmistaa ratkaisuja pääosin asuinkerrostaloihin ja palvelukiinteistöihin, mutta lähitulevaisuudessa myös teollisuuden alan kohteet tulevat yleistymään.

”TODENTAMISESSA PIILEE MAHDOLLISUUS”

Koneäly on ollut viimeiset 20 vuotta keskeisessä osassa ilmanvaihtoa, eikä laitteissa käytetty automaatioteknologia ole vuosien aikana ottanut suuria kehitysharppauksia. Viimeisimpinä merkittävinä ominaisuuksina ovat tulleet etäkäyttömahdollisuus sekä pilvipalvelut. Pohjalainen arvioi, että seuraavana on vuorossa valvonnan automatisoiminen. Näin ilmanvaihtojärjestelmät pystyisivät myös säätämään ja optimoimaan toimintaansa itsenäisesti, mikä lisäisi tehokkuutta entisestään. Myös mittaaminen tulee näkymään entistä enemmän ilmanvaihdossa lähitulevaisuudessa.

– Toimivan ja energiatehokkaan ilmanvaihdon suunnittelussa on ensiarvoisen tärkeää, ettei oleteta, vaan tiedetään. Mittaamalla voidaan saada arvokasta dataa suunnittelun tueksi. Voisi sanoa, että todentamisessa piilee mahdollisuus. 

– Täytyy muistaa, että ilmanvaihtoremontit ovat poikkeuksetta isoja investointeja, joten niin remontin teetättäjän kuin ilmanvaihtojärjestelmän loppukäyttäjän tulee saada siitä hyödyt inhimillisessä ajassa. Tuotteiden pitää lunastaa lupauksensa, ja energiaa on jäätävä säästöön. Hyvällä ilmanvaihdolla voidaan välttyä parhaassa tapauksessa esimerkiksi ikkunaremonteilta, Pohjalainen avaa.

”HYVÄ YHTEISTYÖ ON KAIKEN A JA O”

Kojan ja Entosin ensimmäinen yhteistyö sujui loistavasti ja yritysten tuotteet sopivat hyvin yhteen. Yritykset mieltävät toisensa innovatiivisina ja kasvavina toimijoina, joille molemmille on tärkeää olla kehittämässä entistä energiatehokkaampia ilmanvaihdon ratkaisuja kaikenlaisiin kohteisiin. Projekti opetti, että alalla pitäisi keskittyä enemmän yhteistyöhön ja vähemmän kilpailuun, sillä edistykselliset automaatiojärjestelmät ja korkealaatuiset laitteet täydentävät toisiaan. 

– Jaamme Kojan kanssa samoja arvoja ja ajatuksia, joten me Entosilla olemme iloisia, että löysimme toisemme tämän yhteistyön merkeissä. Molemmilta löytyy teknistä ammattiosaamista ja tietotaitoa sekä ymmärrystä ja visioita tulevaisuuden ratkaisuihin liittyen, Pohjalainen tiivistää.

– Hyvä yhteistyö on kaiken a ja o. Se mahdollistaa toiminnan kasvua sekä kannattavuutta molemmille osapuolille, Huvinen lisää.

Tutustu uudistuneeseen HiFEK ECO -huippuimuriin

KYSY LISÄÄ TUOTTEISTAMME MYYNNILTÄ

OTA YHTEYTTÄ

Uutiskirje tilattu!

TILAA UUTISKIRJE