OTA YHTEYTTÄ

13.9.2021

Kesäduunissa R&D Centerissä

Tampereen yliopistossa opiskeleva Samuli Passila toimi kesätyöntekijänä Kojan R&D Centerissä kesällä 2021. Kojan R&D Center on Tampereella sijaitseva tuotekehitys- ja testauskeskus, jossa on kattavat testausmenetelmät kaikille Kojan tuoteryhmille. Millaista työskentely Kojalla oli kesätyöntekijän silmin? 

Samuli tarttui keväällä 2021 Kojan nettisivuilla kesätyöhakuun, jossa haettiin kesätyöntekijää R&D Centeriin. Mielenkiintoiselta kuulostava kohde sekä omiin opintoihin ja kokemukseen kolahtava hakuilmoitus houkuttivat häntä lähettämään hakemuksen. Samuli opiskelee nyt kolmatta vuotta yliopistossa teknillistä fysiikkaa, sovellettua matematiikkaa ja energiatekniikkaa. Aiemmin hän on opiskellut ja työskennellyt myös kone- ja metallialan sekä laboratoriotekniikan parissa. 

Lähes neljän kuukauden kesätyöpestin aikana työtehtävät ehtivät kehittyä mukavasti kokemuksen karttumisen myötä. 

– Olin positiivisesti yllättynyt siitä, kun kesän aikana aloin saamaan haastavampiakin hommia. Alkukesästä tein pääasiassa mittalaitteiden kalibrointia. Heinäkuussa aloitin ilmavirtamittauksen kalibrointiprojektin, joka sisälsi mittakokeita, datankäsittelyä, kirjallisuustutkimusta ja laskennan kehitystä. Loppukesästä pääsin vielä tutustumaan akustiikkamittauksiin. Aiempien opintojen ja töiden kautta hankituista kädentaidoista oli hyötyä keskuksessa toimiessa ja mittausjärjestelyjä valmistellessa. Kirjallisessa ja laskennallisessa osuudessa pääsi soveltamaan yliopistossa opittuja matemaattisia taitoja, Samuli kertoo.

R&D Centerissä työskentelee pieni, mutta tiivis työyhteisö. Koronan vuoksi keskuksessa ei ollut juurikaan vierailuja ja palaveritkin pidettiin pääosin teamsilla. Samulin työ oli itsenäistä, mutta aina tarvittaessa tukea oli saatavilla. Myös etätöiden tekemiseen oli mahdollisuus työtehtävien mukaan. Samuli kiittelee saamastaan kokemuksesta: 

– Koen, että ammatillinen itseluottamukseni kasvoi, kun pääsin konkreettisesti soveltamaan opiskeluiden aikana saamiani taitoja. R&D Centerin porukka mentoroi kesätyötäni loistavasti! Kesätyön kulku Kojalla oli hyvin suunniteltu. Sain riittävän perehdytyksen ja pääsin tarttumaan töihin nopeasti. Työporukka R&D Centerissä oli mukava ja kannustava. Kaikkiaan Kojasta jäi positiivinen kuva. Yritys on avoin, mukavan tuntuinen työpaikka. 

Samulin analyyttinen tapa käsitellä asioita, asenne ja aikaansaannokset tekivät vaikutuksen, ja kesätyöt poikivatkin aiheen alkavan lukuvuoden aikana tehtävälle kandidaatin työlle. Aihe tulee liittymään akustiikkamittauksiin. Kesätyö Kojalla vahvisti kokemusta siitä, että on oikealla alalla. Opintojaan Samuli aikoo suunnata aerosolifysiikkaan ja laskennallisiin menetelmiin. Energiatekniikan perusopintojen lisäksi hän aikoo opiskella CFD-simulointia.

Kiitos Samulille hyvästä kesätyöpanoksesta ja tsemppiä syksyn opintoihin!

AINUTLAATUINEN R&D CENTER TAMPEREELLA

Kojan R&D Center on tuotekehitys- ja testauskeskus, jossa on kattavat testausmenetelmät kaikille Kojan tuoteryhmille, todellisissa käyttöolosuhteissa.

LUE LISÄÄ »

OTA YHTEYTTÄ

Uutiskirje tilattu!

TILAA UUTISKIRJE