OTA YHTEYTTÄ

Koja Group

TOIMINTAPOLITIIKKA

Koja Oy on vastuullinen perheyritys, joka kehittää ja valmistaa korkealaatuisia ja energiatehokkaita ilmankäsittelyratkaisuja. 

Haluamme turvata liiketoiminnan jatkuvuuden ja kannattavan kasvun. Haluamme yrityksenä olla edistyksellinen, tunnettu kyvystämme ja halustamme huolehtia tuotteidemme ja palvelujemme laatu-, turvallisuus-, energia- ja ympäristöasioista. Yrityksen johto asettaa päämäärät ja seuraa niiden toteutumista sekä resurssien riittävyyttä. Nämä päämäärät ohjaavat päätöksentekoamme ja toimintaamme. Henkilöstön osaamisella on keskeinen osuus päämääriemme toteutuksessa.  

Toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa. Yhteistyössä edellytämme sidosryhmiämme noudattamaan ja tukemaan asettamiamme laatu-, turvallisuus-, energia-, ja ympäristövaatimuksiamme, omien päämääriemme tueksi.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme yhteiskunnan asettamia velvoitteita ja vaatimuksia.

Laatu

Päämäärämme on varmistaa pysyvät asiakassuhteet, palvelukyvykkyyden, kilpailukyvyn jatkuvan kehittämisen ja osaavan henkilöstön. Kehitämme prosessejamme systemaattisesti ja pyrimme turvaamaan liiketoiminnan kannattavuuden nyt ja tulevaisuudessa.
Tuotteen ja palvelun laadun varmistamiseksi noudatamme jatkuvan parantamisen periaatteita.

Turvallisuus

Turvallisuuspäämäärämme on turvallinen ja ergonominen työpaikka. Turvallisuusnäkökohtien jatkuva huomioiminen ja henkilöstön koulutus ovat keskeinen osa johtamisjärjestelmäämme. Haluamme varmistaa henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille turvallisen ja miellyttävän työympäristön. 

Ympäristö ja energia

Päämääränämme on ympäristön kuormituksen jatkuva minimointi ja energiatehokkuuden huomioiminen kaikessa toiminnassamme globaalisti. Haluamme vastata asiakkaiden tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa. Siksi kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja palveluitamme huomioiden niiden koko elinkaaren aikaisen ympäristövaikutuksen. 

Omassa toiminnassamme pyrimme hiilijalanjäljen tunnistamiseen ja pienentämiseen sekä hiilikädenjäljen tunnistamiseen ja kasvattamiseen. Päämääränämme on energiankulutuksen suhteellinen pienentäminen ja kestävien energiamuotojen käytön lisääminen.

Tämän toimintapolitiikan on Koja Oy:n johto hyväksynyt ja se on tiedotettu koko Koja Oy:n henkilöstölle. Yrityksemme koko henkilöstö osallistuu tämän toimintapolitiikan toteutukseen.

OTA YHTEYTTÄ

Uutiskirje tilattu!

TILAA UUTISKIRJE