OTA YHTEYTTÄ

PUHALTIMET KUNNOSSA, YHDEN TOIMITTAJAN AVULLA.

PROSESSIPUHALTIMIEN ELINKAARIPALVELUT HUOLTAA JA VALVOO

Kojalla on puhaltimista ja niiden elinkaaren eri vaiheissa tehtävistä kunnossapito- ja muutostöistä vahva osaaminen. Laaja palvelutarjonta kattaa sähkömoottoreiden mitoitukset ja toimitukset, taajuusmuuttajat sekä tarvittavat äänenvaimennusratkaisut ja kanavointirakenteet.

Koja ottaa vastuun projektista kokoamalla eri alojen osaajien ja toimittajien tietotaidon yhteen. Kustannustehokas projektointi ja toimitusmalli räätälöidään jokaisen asiakkaan lähtökohtien ja tarpeiden mukaan.

ESISELVITYKSET JA KARTOITUKSET

Koja tukee asiakkaita ja suunnittelua tekeviä toimijoita myös laitosten tai niiden modernisointien esiselvityksien teossa.

Niiden ympäristövaikutusten arviointi ja rahoitustarveselvitykset edellyttävät usein myös laitetason tai alijärjestelmien toiminnallisuuden ja kustannusten arviointia osana kokonaistarkastelua.

Osaava ja kokenut henkilöstömme pystyy palvelemaan teitä puhallinratkaisujen osalta.

LUE LISÄÄ »

ELINKAARIPALVELUT

Kokonaistarjonta pitää sisällään kyvykkyyden mitoittaa ja toimittaa sähkömoottorit, taajuusmuuttajat sekä mahdolliset äänenvaimennusratkaisut sekä kanavointirakenteet.

Koja pystyy projektoimaan ja toimittamaan laajatkin puhallinmodernisoinnit kokoamalla yhteen tarvittavat osaamiset ja niiden toimittajat ja rakentamaan kustannustehokkaan projektointimallin kunkin asiakkaan tarpeiden mukaan.

LUE LISÄÄ »

IoT

Nykyiset asiakasvaatimukset ja -odotukset puhallinlaitteistojen käytön luotettavuudelle asettaa yhä suurempia vaatimuksia kaikille toimijoille. Painopiste on siirtynyt yhä enemmän ennakoivaan käyttöön ja kunnossapitoon myös yksittäisten koneiden ja laitteiden tasolla.

Kojalla on tarjota laajuudeltaan ja yhteensopivuudeltaan erilaisia älykkäitä puhaltimiin kytkettävissä olevia valvontalaitteita ja palveluita, joiden avulla tämä on mahdollista toteuttaa.

Niiden avulla on saavutettavissa mahdollisimman keskeytymätön asiakkaan oman prosessin toiminta ja suunnitellut kunnossapitotoimenpiteet voidaan ajoittaa ennakoivasti oikeanaikaisiksi. Myös laitteiston turvallisen käytön edistäminen niiden koko elinkaaren ajan kustannustehokkaalla tavalla on toteutettavissa.

LUE LISÄÄ »

GASIP

Laitoksen kokonaishyötysuhteen nostaminen on ympäristöteko, joka on usein varsin yksinkertaista toteuttaa teollisuusprosesseissa syntyvää hukkaenergiaa hyödyntämällä esim. prosessin esilämmittämisessä tai kiinteistön tilojen lämmittämisessä. Pitkäaikainen laite- ja prosessiosaamisemme mahdollistaa laajamittaisen hukkalämmön talteenottojärjestelmien suunnittelun ja projektoinnin avaimen käteen -periaatteella. Investointipäätöksen tekeminen on helppoa lyhyen takaisinmaksuajan vuoksi.

LUE LISÄÄ »

OTA YHTEYTTÄ

Kysy lisää prosessipuhaltimien asiantuntijoilta:
03 2825 111
processfans(at)koja.fi

YHTEYSTIEDOT »

OTA YHTEYTTÄ

Uutiskirje tilattu!

TILAA UUTISKIRJE