OTA YHTEYTTÄ

PUHTAAMPI JA TERVEELLISEMPI
ELINYMPÄRISTÖ.

VASTUULLISTA KASVUA ASIAKKAIDEN KANSSA

Missiomme on puhtaampi ja terveellisempi elinympäristö. Tähtäämme menestymiseen asiakkaiden kanssa, yhdessä kehittämällä ja laadukkaasti palvelemalla. Luomme älykkäitä, innovatiivisia konsepteja tehokkaasti, turvallisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti. Oma tuotekehitys, moderni tuotanto ja kattavat palvelut luovat menestystä myös asiakkaillemme laivojen, tuotantolaitosten ja kiinteistöjen koko elinkaaren ajan.

Visiomme on olla alan halutuin yhteistyökumppani ja ympäristöjohtaja, perheyrityksenä säilyen. Olemme tehneet mittavia investointeja tuotantoon ja työpaikkoihin Suomessa. Haluamme muuttaa visiot teoiksi – yhdessä teidän kanssanne, pienellä hiilijalanjäljellä.

ARVOT LUOTSAAVAT ARKEAMME

Laatu, asiakas, yhteistyö ja asenne. Kojan arvot ovat muotoutuneet henkilöstön sanoittamina yhtiöiden strategiasta. Arvot luovat vahvan pohjan yrityskulttuurille, luotsaavat päivittäistä työskentelyä ja näkyvät kaikessa toiminnassa. Täytämme asiakkaidemme tarpeet – ja annamme vielä enemmän.

Laatu

Laatu alkaa meistä. Laatu, joustavuus ja jatkuva parantaminen ovat toimintatapamme.

Asiakas

Asiakkaamme ansaitsee teknisesti parasta. Palvelemme asiakkaitamme ammattitaidolla luotettavasti ja tehokkaasti ylittäen asiakkaan odotukset.

Yhteistyö

Yhteistyö on vahvuutemme. Yhdessä saamme aikaan innovatiiviset ja kilpailukykyiset ratkaisut.

Asenne

Meillä tehdään eikä meinata. Henkilöstön osaaminen, energisyys ja positiivinen asenne ovat vahvuutemme.

KOHTI KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ

KOJA SUUNNANNÄYTTÄJÄ ELINKAAREN AIKAISTEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN VERTAILUSSA

Kojalla on toteutettu organisaatiotason päästölaskentaa, jonka ohella laskettiin ilmanvaihtokoneiden aiheuttaman hiilijalanjäljen suuruus. Koja on ensimmäisenä laitetoimittajana myös tuonut ilmanvaihtokoneiden mitoitusohjelmaan mahdollisuuden laskea ja vertailla koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset (LCA, Life Cycle Assessment) aina valmistuksesta alkaen.

LUE LISÄÄ »

KOJA KESTÄVÄN KEHITYKSEN TIELLÄ – YMMÄRRYSTÄ YMPÄRISTÖVAIKUTUKSISTA PÄÄSTÖLASKENNAN AVULLA

Kojan toimintaa ja ratkaisuja pyritään kehittämään kestävää kehitystä tukien. Tiedon ja ymmärryksen lisäämiseksi Kojalla on toteutettu organisaatiotason päästölaskentaa ja laskettu valittujen tuotteiden aiheuttaman hiilijalanjäljen suuruus.

LUE LISÄÄ »

SERTIFIOIDUSTI KESTÄVÄMPÄÄ ENERGIANKÄYTTÖÄ

Koja on saanut energianhallintajärjestelmästandardin ISO 50001 mukaisen sertifikaatin. DNV:n myöntämä sertifiointi tukee Kojan toimintaa luotettavana kumppanina vastuullisemman huomisen puolesta. 

LUE LISÄÄ »

KOJAN KONEET TUOTETAAN ILMASTOYSTÄVÄLLISELLÄ SÄHKÖLLÄ

Ilmastoystävällinen sähkö tukee kestävämpää energiantuotantoa ja perustuu uusiutuvien energialähteiden käyttöön fossiilisten polttoaineiden ja uusiutumattomien energianlähteiden sijaan. Tietoinen sähkön alkuperän valinta tukee Kojan kestävän kehityksen työtä.

LUE LISÄÄ »

JATKUVASTI PARANTAEN

Kojan tekemät mittavat investoinnit tähtäävät tuottavuuden lisäksi laadun parantamiseen. Ratkaisut testataan jo etukäteen omassa tuotekehitys- ja testauskeskuksessa, ja tuotantolaitosten älykkäät ratkaisut parantavat laitteiden laatua entisestään. Jatkuvalla laadunvarmistuksella takaamme, että voimme myös tulevaisuudessa olla alamme halutuin yhteistyökumppani.

VASTUULLISTA OMISTAJUUTTA

Kojan omistajat ovat sitoutuneet perheyritykseen seuraavat 100 vuotta. Tavoitteena on kehittää yhtiötä suvun omistuksessa sukupolvenvaihdosvaiheet ylittäen. Vuonna 1935 perustettu yhtiö on ollut lähes 20 vuotta kolmannen polven omistuksessa ja syksyllä 2019 joukkoon liittyivät ensimmäiset neljännen polven edustajat.

LUE LISÄÄ »

TAATTUA KANSAINVÄLISEN TASON LAATUA

Laatu, ympäristö, energianhallinta, turvallisuus ja terveellisyys. Kojan toimintajärjestelmä sekä hitsaustoiminta on sertifioitu kansainvälisten standardien mukaisesti.

TOIMINTAPOLITIIKKA

Koja Oy on vastuullinen perheyritys, joka kehittää ja valmistaa korkealaatuisia ja energiatehokkaita ilmankäsittelyratkaisuja sekä puhaltimia raskaan teollisuuden tarpeisiin.

LUE LISÄÄ »

CODE OF CONDUCT

Kojan tavoitteena on toimia kestävästi, tuottavasti, eettisesti ja vastuullisesti. Yritys edellyttää vastuullista toimintaa myös yhteistyökumppaneilta ja toimittajilta – Kojan toimintapolitiikan mukaisesti. 

LUE LISÄÄ »

REHTI - eettinen ilmoituskanava

Organisaatiossa on käytössä eettinen ilmoituskanava REHTI, jonka kautta voi ilmoittaa eettisten toimintatapojen vastaisesta toiminnasta. Kanavan käyttöönotto perustuu EU:n Whistleblowing-direktiiviin.

LUE LISÄÄ »

YRITYSVASTUU SIDOSRYHMIEN SILMIN

Millainen mielikuva Kojan sidosryhmillä on yrityksen onnistumisesta yritysvastuun eri osa-alueilla? Kojan myyntipäällikkö Matti Huvinen toteutti yritysvastuuteemasta kyselytutkimuksen keväällä 2020.

LUE LISÄÄ »

TEHOKKAAMPAA ENERGIAN KÄYTTÖÄ

Haluamme toimia vastuullisemman huomisen puolesta luotettavana kumppanina, joka toteuttaa puhtaampaa teknologiaa. Energian tehokas käyttö on paitsi vastuullista myös yksi tärkeimmistä keinoista torjua ilmastonmuutosta.

Ratkaisumme eri liiketoiminta-alueilla on suunniteltu tukemaan tehokasta ja järkevää energiankäyttöä. Näin asiakkaiden kustannukset säästyvät, ja heidän toimintansa kannattavuus lisääntyy.

AINUTLAATUINEN R&D CENTER TAMPEREELLA

Kojan R&D Center on tuotekehitys- ja testauskeskus, jossa on kattavat testausmenetelmät kaikille Kojan tuoteryhmille, todellisissa käyttöolosuhteissa.

LUE LISÄÄ »

TEHOKKAASTI KAHDELTA TEHTAALTA

Kojan tehtaiden lyhyt läpimenoaika ja toiminnan laatu näkyvät asiakkaille toimitusvarmuutena. Kestävä kehitys toteutuu myös omassa tuotannossa.

LUE LISÄÄ »

Koja on savuton työpaikka

OTA YHTEYTTÄ

Uutiskirje tilattu!

TILAA UUTISKIRJE