HiLTO EC lämmöntalteenottoyksikkö

HiLTO EC on energiatehokas korkean hyötysuhteen lämmöntalteenottoyksikkö. Sen avulla poistoilman lämpöenergiasta voidaan ottaa talteen yli puolet ja hyödyntää se alentamaan kiinteistön lämmityskustannuksia. Energiaa säästävä, hajautetun ilmanvaihdon HiLTO EC soveltuu erinomaisesti sekä saneeraus- että uudiskohteisiin siirtämään poistoilman lämpöä tuloilman tai käyttö- ja lämmitysveden esilämmitykseen.

Talteenoton ydin on lämmönsiirtonesteellä toimivat lamellipatterit yhdistettynä HiFEK EC tekniikkaan. Moottoriin on sovellettu kestomagnetiikkaa yhdessä integroidun taajuusmuuttajan kanssa. HiLTO EC on helppo asentaa ja huoltaa molemminpuolisten huoltoluukkujen ansiosta. Suodattimet ja kondenssivesialtailla varustetut lamellipatterit ovat pystyasennossa. Puhallin on helppo kääntää huoltoasentoon saranoinnin ansiosta.

   

Tuotetiedot

HiFEK EC ja HiLTO EC - Käyttö- ja huolto-ohje, sähköinen osuus
HiLTO 36 - Mittakuva
HiLTO EC 09 ja 18-36 - Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje
HiLTO EC - Esite
HiLTO 09 - Mittakuva
HiLTO 18 - Mittakuva
HiLTO EC 09-36 - Vaatimustenmukaisuusvakuutus
HiLTO EC 09-36 - Automaation asennus-, käyttö- ja huolto-ohje