Koja Oy:n toimintapolitiikka

Koja Oy on vastuullinen perheyritys, joka kehittää ja valmistaa korkealaatuisia ja energiatehokkaita ilmankäsittelyratkaisuja.

Haluamme turvata liiketoiminnan jatkuvuuden ja kannattavan kasvun. Haluamme yrityksenä olla edistyksellinen, tunnettu kyvystämme ja halustamme huolehtia tuotteidemme ja palvelujemme laatu-, turvallisuus- ja ympäristöasioista. Yrityksen johto asettaa päämäärät ja seuraa niiden toteutumista sekä resurssien riittävyyttä. Nämä päämäärät ohjaavat päätöksentekoamme ja toimintaamme. Henkilöstönosaamisella on keskeinen osuus päämääriemme toteutuksessa.

Tavoitteenamme on ympäristön kuormituksen jatkuva minimointi ja energiatehokkuuden huomioiminen kaikessa toiminnassamme globaalisti. Haluamme vastata asiakkaiden tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa. Siksi kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja palveluitamme huomioiden niiden koko elinkaaren aikaisen ympäristövaikutuksen. Haluamme varmistaa pysyvät asiakassuhteet, palvelukyvykkyyden, kilpailukyvyn jatkuvan kehittämisen ja osaavan henkilöstön.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme yhteiskunnan asettamia velvoitteita ja vaatimuksia.
Toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa. Yhteistyössä edellytämme sidosryhmiämme noudattamaan ja tukemaan asettamiamme laatu-, turvallisuus- ja ympäristövaatimuksiamme, omien päämääriemme tueksi.

Kojan pitää olla turvallinen ja ergonominen työpaikka. Turvallisuusnäkökohtien jatkuva huomioiminen ja henkilöstön koulutus ovat keskeinen osa johtamisjärjestelmäämme. Haluamme varmistaa henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille turvallisen ja miellyttävän työympäristön.

Yrityksemme koko henkilökunta osallistuu tämän toimintapolitiikan toteutukseen. Tämä toimintapolitiikan on Koja Oy:n johto hyväksynyt ja se on tiedotettu koko Koja Oy:n henkilökunnalle.

Kojan toimintapoliittinen ohje (pdf)