Site-toiminnot ja ennakoiva kunnossapito

Teollisuus

Värähtelymittaukset

 • Värähtelymittausten avulla tehty värähtelyanalyysi on tärkeä osa ennakoivaa kunnossapitoa. Sen avulla voidaan havaita hyvissä ajoin alkavat laakeriviat ja minimoida odottamattomat alasajot.
 • Puhaltimille ja moottoreille suoritetaan reittimittaukset Pruftechnik VIBXpert II värähtelyanalysaattorilla. Mittauksissa kerätään dataa kiihtyvyysanturilla jokaisen laakerin kohdalta kolmesta eri suunnasta (vertikaali, horisontaali ja aksiaali). Reittimittauksessa kerätään kokonaisvärähtelyarvoja, nopeuden ja kiihtyvyyden spektrit sekä envelope-mittaus 0,5-40 KHz taajuusalueelta.
 • Mittausten ja analysoinnin perusteella toteutamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa toimenpidesuunnitelman järjestelmän käytettävyyden ja turvallisuuden näkökulmasta.

Tasapainotusten tarkastukset ja tasapainotukset

 • Tasapainotus tehdään puhaltimen siipipyörälle havaitun epätasapainon tai värähtelyanalyysin tuloksen perusteella. Tasapainotuksen tarkoitus on poistaa roottorin epätasapaino ja näin minimoida värähtely, joka aiheuttaa laakerivikoja sekä väsymismurtumia.
 • Puhaltimen pyöriville osille suoritetaan tasapainotus käyttäen Pruftechnik VIBXpert II laitetta. Tasapainotus voidaan toteuttaa joko staattisesti tai dynaamisesti parhaimman mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi.
 • Pystymme tekemään tasapainotusten tarkistuksen ja tasapainotuksen matkavälineistöllämme asiakkaan tiloissa ympäri maailmaa.

Akselilinjaukset

 • Akselilinjauksella varmistetaan puhaltimen ja moottorin akseleiden yhdensuuntaisuus radiaali- ja aksiaalisuunnassa (säteis- ja kulmalinjaus). Akselilinjauksen oikeellisuus on varmistettava aina ennen puhaltimen käyttöönottoa sekä suunnitellussa seisakissa. 
 • Linjaamaton laite kuormittaa laakereita ja aiheuttaa värähtelyä, joka voi johtaa äkillisiin laiterikkoihin.
 • Akselilinjaukset suoritetaan Optalign smart RS laitteella ja linjauslevyjen avulla. Linjaus on mahdollista suorittaa monipistemittauksena, pyyhkäisymittauksena tai kolmipistemittauksena. Ennen varsinaista linjausta suoritetaan aina moottorin pehmyttassutarkistus.
 • Pystymme tekemään akselilinjaukset matkavälineistöllämme asiakkaiden tiloissa ympäri maailmaa.

NDT-tarkastukset

 • NDT-tarkastus paljastaa alkavat murtumat tai hitsauksessa olevat säröt, jotka voivat pahimmillaan johtaa puhaltimen äkilliseen hajoamiseen.
 • NDT-tarkastus suoritetaan silmämääräisesti, tunkeumanesteellä tai magneettijauheella pätevän asiantuntijamme toimesta. Myös ultraäänitutkimus on mahdollinen.
 • Tarkastukset tulee tehdä prosessista riippuen 1-2 kertaa vuodessa tai suunnitellussa seisakissa.

Käyttöönotot

 • Puhaltimen ammattimaisella käyttöönotolla varmistetaan asennusten laadukkuus ja vaatimusten täyttyminen ennen prosessin jatkuvaa käyttöä. Käyttöönottopöytäkirjan täyttämättä jättäminen johtaa takuuvaatimusten hylkäämiseen.
 • Käyttöönotto suoritetaan puhaltimille tehdyn asennustarkastuksen jälkeen ja ennen puhaltimen jatkuvaa käyttöä.
 • Käyttöönotto suoritetaan aina ensiasennuksen yhteydessä sekä puhaltimen pääkomponenttien, kuten siipipyörän, laakeroinnin tai moottorin, vaihdon jälkeen.

Asennustarkastukset ja -valvonta

 • Mekaaninen asennustarkastus tarjoaa asiakkaalle pitkänajan käytettävyyttä ja minimoi puhaltimen odottamattomat alasajot. Sen tarkoituksena on varmistaa, että puhaltimet on asennettu valmistajan ohjeiden, piirustusten ja standardien mukaan.
 • Tarkastuksella pystytään varmistamaan myös käytössä olevien puhaltimien mekaaninen kunto ja tunnistamaan mahdolliset riskitekijät. Ammattimaisella asennustarkastuksella voidaan varmistaa puhaltimen jatkuva ja turvallinen käyttö sekä ennakoimaan tulevat huolto- ja varaosatarpeet.
 • Puhaltimen mekaaninen asennustarkastus on suoritettava vuosittain.
 • Kokeneet projektinhoitajamme varmistavat projektin kitkattoman koordinoinnin kaikkien osapuolten kesken.