Siipipyörien pinnoitus

Teollisuus

Likaantumista estävät pinnoitteet

NSA on metallipintoihin tai pintakäsittelyn päälle lisättävä ohut, huomaamaton pinnoite, joka vähentää huomattavasti lian tarttumista pu­haltimeen. Pinnoite kestää hyvin kulutusta, ja se tarttuu erinomaisesti metalleihin sekä maalattuihin pintoihin.

Puhaltimen siipipyörässä NSA ehkäisee merkit­tävästi likaantumisesta aiheutuvaa epätasapainoa sekä siitä aiheutuvia turhia tuotantokatkoksia ja ennenaikaisia laakerivaurioita.

NSF on fluorimuovipinnoite, joka tarttuu metalleihin erinomaisesti. Pinnoite vähentää huomattavasti lian tarttumista puhaltimeen, ja sillä on erinomaiset irrotusominaisuudet. Lisäksi pinnoitteilla on hyvät kemikaalien- ja korroosionkestävyysominaisuudet.

Puhaltimen siipipyörässä NSF ehkäisee merkittä­västi likaantumisesta aiheutuvaa epätasapainoa sekä siitä aiheutuvia turhia tuotantokatkoksia ja ennenaikaisia laakerivaurioita, vähentäen samalla huomattavasti tarvittavaa puhdistusaikaa.

Kulumista ehkäisevät pinnoitteet

WNS on yhdistelmäpinnoite, jossa hyödynnetään WRP- ja NSF-pinnoitteiden kulutusta kestävät ja likaa hylkivät ominaisuudet. Termisellä ruiskutuk­sella kiinnitettävän, kulutusta kestävän pinnoitteen päälle paistetaan likaa hylkivä fluorimuovipinnoite, jolloin saadaan erittäin hyvin likaa hylkivä ja kulutusta kestävä pinnoite.

WNS-pinnoite vähentää huomattavasti lian tarttumista puhaltimeen, ja alta paljastuva kovapinnoite suojaa perusainetta tehokkaasti kulumiselta. Sillä on myös erinomaiset irrotusominaisuudet. Likaa hylkivä pinnoite toimii näin optimaalisesti kohdissa, joissa partikkelien nope­us on pieni ja ne pyrkivät tarttumaan pintaan.

Puhaltimen siipipyörässä WNS ehkäisee merkit­tävästi likaantumisesta aiheutuvaa epätasapai­noa sekä siitä aiheutuvia turhia tuotantokatkok­sia. WNS estää ennenaikaisia laakerivaurioita ja vähentää huomattavasti tarvittavaa puhdistusaikaa. Lisäksi se ehkäisee merkittävästi siipipyörän tai muiden puhallinosien kulumista sekä siitä aiheutuvia turhia tuotantokatkoksia ja ennenaikaisia korjauk­sia.

Kulutusta kestävät pinnoitteet

WRT-pinnoitteet kiinnitetään termisellä ruisku­tuksella perusmetalliin, jolloin saadaan erittäin kova, kulutusta ja kemiallista korroosiota kestä­vä pinnoite.

WRT-pinnoitteen abrasiiviset kulumis- ja kor­roosiokestävyydet ovat huomattavasti paremmat kuin normaalien rakenne- ja kulutustakestävien terästen, minkä ansiosta WRT-pinnoite soveltuu erinomaisesti sekä abrasiivisesti kuluttaviin että lievästi korrosoiviin olosuhteisiin.

Puhaltimen siipipyörässä WRT ehkäisee merkit­tävästi siipipyörän tai muiden puhallinosien ku­lumista sekä siitä aiheutuvia turhia tuotantokat­koksia ja ennenaikaisia korjauksia.

Kulutuslevyt ääriolosuhteisiin

WRP-kulutuslevyt on valmistettu äärimmäisiin abraasio-, eroosio- ja korroosio-olosuhteisiin, joissa normaalien terästen tai kulutusteräs­ten kulumiskestävyys on riittämätön. Kulutuskestävyys on jopa 60-kertainen normaaleihin teräksiin, ja moninkertainen esim. Hardox-tyyppisiin teräksiin, verrattuna. Levyjen lämmön­kestävyys on myös korkeaa luokkaa.

Kulutuslevyt pidentävät puhaltimen käyttöikää, ehkäisevät merkittävästi siipipyörän tai muiden puhallinosien kulumista sekä tästä aiheutuvia turhia tuotantokatkoksia ja ennenaikaisia korjauksia.