Kuntotarkastukset ja parannusehdotukset

Marine ja Rakennukset

Koja on toteuttanut lukuisia kuntokartoitus- ja energiaprojekteja, joiden tuloksena on saavutettu laadukkaampia työ- ja toimintaympäristöjä, rahallista säästöä energiakustannuksissa sekä ympäristötehokkaampaa ja vastuullista toimintaa. Näiden projektien avulla on kyetty vastaamaan ympäristöön kohdistuviin ja jatkuvasti kasvaviin viranomaismääräyksiin sekä asiakkaan energian kulutuksen vähentämisen tavoitteisiin.

Teollisuus

Hyvissä ajoin havaitut huoltotarpeet ja suunnitellut toimenpiteet vaativat asiantuntijuutta. Ennakoiva suunnittelu on parhaimmillaan suunnitelmallista johtamista, jossa huomioidaan prosessin elinkaaren mukainen suunnittelu ja korjaustoimenpiteiden ennakointi.

Puhaltimille tehtyjen kuntotarkastusten perusteella voidaan arvioida ennakoidusti niiden yleistä kuntoa sekä huoltotarpeita. Jokaisen puhaltimen kohdalla on käyty läpi mahdolliset kuormittavat tekijät, ja tämän perusteella on arvioitu mahdolliset huoltotoimenpiteet lyhyellä sekä pitkällä aikavälillä. Kuntokartoituksella pyritään ohjaamaan kunnossapitoa, jotta vältytään ennakoimattomilta alasajoilta ja voidaan tilata tarvittavia varaosia tarpeen mukaan. Tämä parantaa käytön tehokkuutta ja asiakkaan saamaa tuottoa.

Puhallinhuollot pitää suorittaa valmistajan ohjeistuksen ja asiantuntemuksen mukaan, jolloin varmistetaan ennen kaikkea koneturvallisuus ja käyttövarmuus.