Koja Netto – Säästä sinäkin


Koja on ratkaissut perinteisen nestekiertoisen LTO-järjestelmän ongelmia uudella teknologialla. Kojan LVI-suunnittelija Helli Huvinen on tutkinut opinnäytetyössään nestekiertoisen LTO-järjestelmän lämpötilahyötysuhteen pysyvyyttä pidemmällä aikavälillä.
Keskeisimpänä tuloksena ilmeni, että Koja Netto -järjestelmällä lämpötilahyötysuhde pysyy korkeana ulkolämpötilasta riippumatta. Mitoituksesta riippuen järjestelmällä saavutetaan jopa 80 % lämpötilahyötysuhde.

– Uudella nestekiertoisella lämmöntalteenotolla liuosvirtaamaa mitataan jatkuvasti, ja lämmöntalteenottoa säädetään automaattisesti reaaliajassa nesteen liikkuvuuden mukaan. Järjestelmän ansiosta liuosvirta on optimaalinen kaikissa olosuhteissa, mikä takaa asiakkaalle entistä paremman vuosihyötysuhteen, kuvailee Huvinen. 

Tutkimuksessa nestekiertoista LTO-järjestelmää testattiin todellisissa olosuhteissa. Järjestelmän energiatehokkuutta testattiin myös vajailla ilmavirroilla tilojen ollessa vajaalla käytöllä. 

– Ilmamäärää laskettiin niin alas kuin laitteen automatiikka salli. Tuloksena selvisi, että hyötysuhde säilyi tasaisena. Tämänlainen tieto vahvistaa järjestelmämme tuovan säästöjä asiakkaalle kaikissa tilanteissa, kertoo Huvinen.

Kojan energia-asiantuntija Taneli Timlin näkee tuloksissa paljon potentiaalia Kojan tuotekehitys- ja suunnittelutyön kannalta.

– Saimme erittäin hyödyllistä tietoa siitä, millä tavalla järjestelmä toimii eri ilma- ja nestevirroilla. Nyt hyödynnämme tuloksia niin omassa tuotekehityksessämme kuin myös suunnittelurajapinnassa. Positiivisia käyttökokemuksia on jo ilmennyt useista kohteista viimeisen kahden vuoden aikana, kertoo Timlin.

Kattava kokonaisuus aina järjestelmän mitoituksesta ja optimoinnista konetoimitukseen ja tukeen saakka voidaan toimittaa suoraan Kojan tehtaalta.

Tutustu Huvisen tutkimukseen tarkemmin »