Uuden tuotekehitys- ja testauskeskuksen modernilla teknologialla kohti ainutlaatuisia lopputuloksia

Kun halutaan kehittää ensiluokkaisia ratkaisuja, testausolosuhteilta vaaditaan paljon. Siksi Kojalle päätettiin rakentaa oma tuotekehitys- ja testauskeskus.

Kesän aikana rakennettavat olosuhdehuoneet sekä isompien ilmankäsittelykoneiden mittausjärjestely mahdollistavat testaukset mitä monipuolisimmissa olosuhteissa. Olipa kyse pohjoisissa pakkasolosuhteissa pärjäämisestä tai kuuman ja kostean Karibianmeren ilmaston sietämisestä, Kojalla voidaan jatkossa testata komponenttien ominaisuuksia uusissa tiloissa jo tuotekehitysvaiheessa.

– Lisäksi teemme tuotestandardien mukaiset testaukset vakio-olosuhteissa omassa laboratoriossamme, toteaa Koja Oy:n tuotekehityspäällikkö Taru Lähteenmäki.

Vuoden vaihteessa alkanut rakennusprojekti on hyvällä mallilla. Vuoden loppuun mennessä Tampereelle valmistuvaan tuotekehitys- ja testauskeskukseen tehdään parhaillaan sähköasennuksia ja viemäröintejä. Sen jälkeen päästään rakentamaan olosuhdehuoneita ja asentamaan kanavistoja ja laitteistoja. Samaan aikaan rakennetaan kaiken datan keräävä valvomo, johon mittausjärjestelmät lähettävät tiedot testauksista reaaliajassa. Vastaavat puitteet ovat harvassa maailmalla, Suomen mittakaavassa ne ovat ainutlaatuiset.

Kevään aikana sinetöidyt isot kaupat, erityisesti laivateollisuuden parissa, tarjoavat uudelle testauskeskukselle käyttöä heti sen valmistuttua. Uusi keskus mahdollistaa yhä laajempien kokonaisuuksien demonstroinnin.

– Kun laboratorio saadaan asteittain käyttöön loppuvuoden aikana, pääsemme tekemään testauksia myös asiakkaidemme projektien parissa.

Uuteen tuotekehitys- ja testauskeskukseen valmistuu myös monipuolinen testausympäristö Kojan datasalijäähdytysratkaisuille. Koja on mukana Suomen suurimmissa datasalihankkeissa, ja uudessa testausympäristössä voidaan monipuolisesti testata ja todentaa Kojan tarjoamien ratkaisujen todellinen energiatehokkuus ja tuottavuus.

Kun tuotekehitys, tuotanto ja asiakkaat ovat tulevaisuudessa lähempänä toisiaan, ovet avautuvat entistä joustavammalle ja nopeammalle yhteistyölle. Suurin hyöty näkyy kuitenkin prosessien tehostumisessa.

– Kun testaukset voidaan tehdä itse, päästään nopeammin kiinni ongelmiin ja sitä mukaa ratkaisuihin. Tutkimus- ja tuotekehityshenkilöstön innovatiivisia ideoita voidaan testata saman tien omassa keskuksessa. Keskuksen myötä Koja voi panostaa entistä ketterämmin uuden kehittämiseen, Lähteenmäki iloitsee.