Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen testauskeskus

Kojalle perustetaan uusi ja moderni tuotekehitys- ja testauskeskus, joka tulee olemaan ainutlaatuinen kokonaisuus Suomessa. Keskuksessa voidaan mitata ja testata kattavasti Kojan omia tuotteita ja ratkaisuja sekä päästään toteuttamaan myös asiakkaiden projekteihin liittyviä mittauksia. Testijärjestelyt toteutetaan standardien mukaisesti, jolloin myös akkreditointi on mahdollista. Oma, luotettava testaus on todellinen etu tuotekehitysprojektien syklin nopeutuessa jatkuvasti.

Tuotekehitys- ja testauskeskuksen rakentaminen on osa Kojan laajamittaisia investointeja osaamiseen ja tuotantoteknologiaan Suomessa. Panostus tuotekehityksen mittausmenetelmiin ja testauskapasiteettiin tuo lisää laatua, nopeutta ja sujuvuutta tuotekehitysprojekteihin. Rakentaminen on käynnistynyt Tampereen toimipisteessä vuoden vaihteessa ja ensimmäisiä mittauksia päästään tekemään kesällä 2017.

Koja Oy:n tuotekehityspäällikkö Taru Lähteenmäki on tyytyväinen uuden tuotekehitys- ja testauskeskuksen etenemisestä.

– Moderni keskus mahdollistaa omien tuotteidemme ja ratkaisujemme nopeamman kehityksen, kun ratkaisuja päästään testaamaan ja mittaamaan omissa tiloissa ja vieläpä oikeissa olosuhteissa. Tuloksena voimme tarjota entistä laadukkaampia ja energiatehokkaampia tuotteita asiakkaillemme.

Keskuksen tiloihin toteutetaan monipuoliset testausjärjestelyt laitteiden luotettavaan suoritusarvojen mittaamiseen sekä laitteiden testaamiseen todellisissa käyttöolosuhteissa. Omat testijärjestelyt rakennetaan ilmanvaihtokoneille ja niiden komponenteille, lämmönsiirtimille, datasalin jäähdytykselle sekä prosessipuhaltimille. Lisäksi Marine-sarjatuotteiden testausta varten luodaan olosuhdehuoneita, joissa ylläpidetään oikeita olosuhteita tarpeen mukaan. Testijärjestelyillä voidaan jatkossa demonstroida laajempia kokonaisuuksia sekä myös automatiikan toimintaa järjestelmätasolla.  Siten voidaan testata esimerkiksi datasalien, hyttiautomaation tai ilmanvaihtokoneiden säätötapojen toimintaa.

– Testaus ja mittaaminen oikeissa olosuhteissa ovat tärkeä lisä tuotekehityksen mittauskapasiteettiin, ja mahdollistavat laitteiden kattavamman testaamisen tuotekehitysvaiheessa ennen niiden siirtymistä tuotantoon, tarkentaa Lähteenmäki.

  • Ilmankäsittelykoneiden testaamiseen tulee standardin EN 13053 mukainen järjestely, jolla voidaan testata joko kokonaisia ilmankäsittelykoneita tai yksittäisiä komponentteja. Testijärjestely muuntautuu monipuolisesti ja soveltuu myös pidempiaikaiseen testaukseen, jolloin voidaan tutkia esimerkiksi automatiikkaa tai lämmöntalteenoton toimintaa pakkasolosuhteissa.

  • Lämmönsiirtimien mittaamiseen rakennetaan standardin EN 1216 mukainen testausjärjestely, joka mahdollistaa luotettavan testauksen Kojan valmistamille lämmitys-, jäähdytys- ja LTO-pattereille. Luotettavalla ja riippumattomalla mittaamisella voidaan tutkia kehitystoimenpiteiden vaikutuksia lämmönsiirtimien hyötysuhteeseen ja muihin ominaisuuksiin, ja siten ohjata tuotekehitystä oikeaan suuntaan ylläpitäen samalla myös pattereiden mitoitusdataa mahdollisimman luotettavasti.

  • Marine-sarjatuotteiden testaamista varten rakennetaan kolme olosuhdehuonetta, joista kussakin ylläpidetään oikeita olosuhteita tarpeen mukaan ja testataan niin hyttifancoilien kuin suurempienkin fancoilien suoritusarvot. Lisäksi olosuhdehuoneissa voidaan tehdä kestotestejä hyttifancoileille todellisissa olosuhteissa ja tutkia esimerkiksi kondensoitumista.