Kojan johtamisjärjestelmälle uudet sertifikaatit

”Tunnelmat ovat ennen kaikkea ylpeät tästä Kojan porukasta, joka on joutunut tekemään todella paljon töitä projektin eteen.” Näin toteaa HSE-projektin vetäjä Johanna Kärki, joka on samanaikaisesti sekä voitonriemuinen että helpottunut sertifikaattien saavuttamisesta.

Koja on kehittänyt toimintaansa, jonka tuloksena yrityksen johtamisjärjestelmälle myönnettiin ISO 9001-, ISO 14001- ja OHSAS 18001 -standardien mukaiset sertifikaatit kesäkuussa. Yrityksen HSE-toimintaa (Health, Safety and Environment) on tehostettu parantamalla laatu-, ympäristö- ja turvallisuustoiminnan tasoa ympäristön suojelemiseksi sekä ammatillisen terveyden ja turvallisuuden kehittämiseksi. Kojalla on ollut ISO 9001-laatusertifikaatti jo vuodesta 1997.

Puolitoista vuotta sitten alkanut sertifiointiprojekti starttasi ympäristö- ja turvallisuuskartoituksilla liiketoiminta-alueittain. Kartoituksen pohjalta luotiin päämäärät, joiden saavuttamiseksi siirryttiin konkreettisiin tekoihin. Konsultti Seija Meriluodon asiantuntevat tietoiskut ja koulutukset olivat ratkaisevia projektin käynnistämisessä. ”Seijan ansiosta HSE:stä saatiin arjen työkalu, jolla toimintaamme voidaan viedä pitkäjänteisesti eteenpäin jatkossakin”, kommentoi Johanna.

HSE-työtä tehdään tulevaisuudessa projektin varrella muotoutuneiden toimintaperiaatteiden mukaisesti. Ulkoinen auditointi suoritetaan vuosittain, ja sisäisesti vastuu on niin johdolla, liiketoiminta-aluekohtaisilla ohjausryhmillä kuin kaikilla kojalaisilla. Johdon aktiivinen sitoutuminen on ollut merkittävä tekijä projektin läpiviemiseksi organisaatiossa. Jokaisen kojalaisen henkilökohtainen panos on mahdollistanut sertifikaattien saavuttamisen. 

HSE vaatii jatkuvaa ylläpitoa. ”Tämä ei ole projekti. Tämä on prosessi. Kuluneen puolentoista vuoden aikana paranneltiin ja luotiin toimintatapoja, joita nyt sitten jatketaan tästä eteenpäin. Jatkoa varten saimme hyvät eväät koko tämän käyttöönottoprojektin ajalta”, Johanna täsmentää. Koja Oy:n toimitusjohtaja Matti Sippola on samoilla linjoilla: ”HSE on paljon enemmän kuin sertifikaatit. Se on osa jokapäiväistä työtämme kaikissa eri toiminnoissa.”