Nykypäivän ilmastointitarpeet yhdessä ratkaisussa

Lanseeraus Finnbuild-messujen yhteydessä 13.10.2016:

Koja yhdisti rakennusten, teollisuuden ja laivojen ilmastointiratkaisujen parhaat puolet. Tuloksena syntyi teknisesti ainutlaatuinen New Future -ilmankäsittelykone.

– Hyödynsimme uutta tuotantoteknologiaa, ja lopputulos on entistä energiatehokkaampi ja toimivampi kokonaisratkaisu. Ratkaisun voi mitoittaa ja räätälöidä kaikkiin kohteisiin, kertoo teknologiapäällikkö Matti Huvinen.

New Future ei ole ainoastaan ilmankäsittelykone, vaan kokonaisuus, jonka ansiosta koko elinkaari mitoitetaan energiatehokkaaksi suunnittelusta alkaen. Kustannustehokas, tiivis ja käyttökohteeseen optimoitu New Future tuo hyötyjä niin rakennuttajalle, urakoitsijalle kuin suunnittelijallekin.

– Kojan Future -mitoitusohjelma tuottaa nopeasti tuhansien kombinaatioiden joukosta ratkaisun, jossa jokainen komponentti on optimoitu. Tämä nopeuttaa merkittävästi suunnittelua ja tuo säästöä. Elinkaarikustannukset ovat helposti laskettavissa ja vertailtavissa, sanoo Huvinen.

Kotimaista huipputeknologiaa uudistetulla tuotannolla

Koja hyödynsi New Future -ilmankäsittelykoneen kehityksessä uutta tuotantoteknologiaa mahdollisimman tehokkaasti. Sähkö- ja automaatiovarustelu tehdään jo tehtaalla, jolloin työmaalla säästyy aikaa ja asennusvirheet vähenevät. Konehuoneen kaapelointi vähenee jopa 80 %.

–  Satsasimme kotimaiseen tuotantoon ja uusimme Jalasjärven tehtaan ohutlevytuotantolinjan kokonaan. Lyhyempi läpimenoaika näkyy asiakkaalle joustavuutena. Toimitamme ratkaisun tuotannosta nopeasti työmaalle, logistisesti juuri oikeaan aikaan, kertoo tuotanto- ja hankintajohtaja Joonas Lius.

– Tuotannon läpimenoajan lyhentämisenlisäksi koneen rakenteen ominaisuuksia parannettiin. New Futuren vaipparakenteen uudistus eteni käsi kädessä tuotannon kehittämisen ja koneinvestointien kanssa, kertoo tuotekehityspäällikkö Taru Lähteenmäki.

Koneen luukkusaumoihin saatiin lisää jäykkyyttä ja tiiviyttä hyödyntämällä uusien taivutusautomaattien tuomia mahdollisuuksia. Myös aikaa vievää ja kuluttavaa ruuvaamistyötä saatiin merkittävästi vähennettyä uudella konerakenteella.

­– Vuosien kokemus eri ilmastovyöhykkeiltä sai meidät pohtimaan, mikä voisi olla vielä entistäkin paremmin. New Futuren tasainen sisäpinta, parantuneet lämpötekniset ominaisuudet ja kestävyys eivät syntyneet sattumalta, Lähteenmäki toteaa.

­– New Future lanseerataan Finnbuild-messujen yhteydessä torstaina 13.10.2016 Helsingin Messukeskuksessa, tilassa 103. Tervetuloa tutustumaan uuden ajan ilmankäsittelykoneen ainutlaatuisiin ominaisuuksiin, kehottavat Lius, Lähteenmäki ja Huvinen.

Tutustu New Future -tuotteen nettisivustoon »

Tutustu New Future -esitteeseen »