Koja investoi merkittävästi Jalasjärven tuotantoon

Jalasjärven tehtaan energiatehokkuus paranee huomattavasti uuden tuotantolinjan myötä. Lyhyempi läpimenoaika näkyy asiakkaille joustavuutena ja toimitusvarmuutena. Kehitysprojektin tavoite on parantaa kilpailukykyä ja taata tuotannon säilyminen Suomessa myös tulevaisuudessa.

– Ohutlevytuotantolinja uusitaan kokonaan. Tavoittelemme palakoneelle jopa päivän läpimenoaikaa aiemman kahden-kolmen viikon sijaan. Näin voimme tehdä muutoksia toimitusaikatauluihin tuotannon kärsimättä, kertoo tuotanto- ja hankintajohtaja Joonas Lius.

Hydraulikäyttöisten koneiden tilalle asennetaan servokäyttöiset koneet, jolloin myös sähkönkulutus pienenee huomattavasti. Kojan valmistamat tuotteet ovat erittäin energiatehokkaita, ja kestävää kehitystä halutaan toteuttaa myös omassa tuotannossa. Uudistuksen on tarkoitus valmistua syksyllä 2016.

Satsaus suomalaiseen tuotantoon

Tampereen teknillinen yliopisto oli vahvasti mukana etenkin kehitysprojektin alkuvaiheessa ja konsultoi tarvittaessa edelleen. TTY:n kanssa kartoitettiin tehtaan ongelmakohtia ja suunniteltiin niihin ratkaisuja. Tavoitteena on mahdollisimman helposti hallittava ja ennustettava tuotanto.

– Marine-tuotteiden kokoonpano on siirtynyt Tampereelta Jalasjärvelle. Myös sisäinen logistiikka tehostuu. Tuotannon tehokkuuden täytyy kasvaa kiristyvässä kilpailussa. Nykypäivänä on harvinaista, että omistajat investoivat näin vahvasti Suomeen ulkomaisen tuotannon sijaan, sanoo Lius.

Kojan Elinkaaripalvelut on tehnyt modernisoinnin tehtaalla. Muun muassa kiinteistöautomaatioon ja ilmanvaihtoon on tehty päivityksiä. Valaistus on uusittu led-lampuilla. Energiatehokkuuden lisäksi myös työmukavuus ja ergonomia paranee.

– Vaikka tehdas ei kovin vanha olekaan, modernisoinnilla saavutetaan merkittäviä säästöjä energiatehokkuudessa. Takaisinmaksuaika investoinnille on kohtalaisen lyhyt.

Mittava koulutuspaketti lisää tehokkuutta

Investointien lisäksi tehtaalla viedään läpi koulutuspakettia, jossa tuotantoa tehostetaan lean-työkalujen avulla. Ensimmäisessä vaiheessa käyttöön otetaan 5S-toimintamalli, jonka avulla oma työpiste organisoidaan toimivaksi, työkaluille määrätyistä paikoista lähtien.

– 5S:n jälkeen otamme vaiheittain muita lean-työkaluja käyttöön. Tämä ei varsinaisesti ole edes kustannus, vaan järkevää tekemistä, joka osaltaan kasvattaa tehokkuutta. Menetelmää sovelletaan menestyksekkäästi tuotantoympäristöissä ympäri maailman. Hyvin järjestetty tehdas lisää myös laatua, Lius tiivistää.