Koja isännöi vuoden 2018 LVI-alan opiskelijakilpailua

LVI-alan ammattikorkeakoulujen välinen opiskelijakilpailu järjestetään jo kymmenettä kertaa. Tänä vuonna kilpailua isännöimään on valittu Koja Oy ja kilpailu pidetään huhtikuun 18. päivänä Kojan tiloissa Tampereella. Opiskelijat saavat näyttää osaamistaan isäntäyrityksen ja kilpailun tuomareina toimivien opettajien laatimissa käytännön tehtävien ja teoriatehtävien parissa sekä SuLVln laatimassa rakentamismääräysten hallintaan liittyvässä tehtävässä.

Jo vuodesta 2008 lähtien vuosittain järjestettyyn kilpailuun voivat osallistua joukkueet kaikista LVI-opetusta antavista ammattikorkeakouluista. Tilat kilpailun käytännön tehtävien toteutukseen järjestää vuosittain valittava Talotekniikkateollisuuden yritys ja eri oppilaitoksia sekä alaa edustava tuomaristo laatii teoriakysymykset.

Isäntien laatimat kilpailutehtävät voivat kattaa esimerkiksi tuotteisiin liittyviä laboratoriomittauksia, tuotteiden ja järjestelmien mitoitusta ja käyttöönottoa, käytännön tilanteen ratkaisua tai vaikkapa myyntiesittelyä. Opettajien laatimat teoriatehtävät käsittelevät ilmanvaihtoa, vesi- ja viemäriverkoston suunnittelua ja mitoitusta, kylmätekniikkaa sekä rakennusautomaatiota. Määräystenhallintaa puolestaan testataan esimerkiksi energiatehokkuuteen liittyvillä kysymyksillä.

– Me Kojalla uskomme vahvasti kotimaiseen osaamiseen ja olemme viime vuosina panostaneet mittavasti teknologiaan sekä tuotantoon Suomessa. Tärkeimpänä kilpailutekijänä nyt ja tulevaisuudessa pidämme osaavaa henkilöstöä ja olemmekin ilolla mukana tukemassa alan koulutusta ja tapaamassa tulevia huipputekijöitä. Osana investointihankettamme olemme avanneet Tampereella uuden tuotekehitys- ja testauskeskuksen, R&D Centerin, joka mielestämme tarjoaa ainutlaatuiset puitteet opiskelijakilpailun järjestämiseen, kertoo Kojan toimitusjohtaja Matti Sippola.

Kilpailujen järjestelytoimikunta ja tuomaristo koostuu kaikkien mukana olevien oppilaitosten opettajaedustajista sekä sponsoreina toimivien Talotekniikkateollisuus ry:n ja Säätiö LVY:n edustajista. 

Kilpailun sponsorit
Talotekniikkateollisuus ry
Säätiö L. V. Y.
Koja Oy.

Kilpailuun osallistuvat oppilaitokset:
Ammattikorkeakoulu Arcada 
Metropolia ammattikorkeakoulu
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK)
Oulun ammattikorkeakoulu (OAMK)
Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK)
Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Kuva: Kilpailujärjestelyt ovat käynnissä Kojan R&D Centerissä.